'บุหรี่ทั่วไป-บุหรี่ไฟฟ้า' เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สูงถึง 14 เท่า

'บุหรี่ทั่วไป-บุหรี่ไฟฟ้า' เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สูงถึง 14 เท่า

พญ.อภิสัมย ระบุ การสูบบุหรี่ ทั้งบุหรี่ทั่วไป-บุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนที่ไม่สูบถึง 14 เท่า

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64 แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1,983 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 88,907 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 34 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 486 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 59,043 ราย และผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 29,378 ราย

ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตทั้ง 34 ราย แบ่งเป็น ผู้เสียชีวิตอยู่ในสมุทรปราการ 13 คน, กทม. 10 คน, นครปฐม ปทุมธานี จังหวัดละ 2 คน, สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบูรณ์ ชลบุรี นครนายก สระแก้ว จังหวัดละ 1 คน โดยเป็นชาย 16 คน หญิง 18 คน อายุตั้งแต่ 33-93 ปี เป็นชาวต่างชาติ 1 คน คือ ฟินแลนด์

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า 30 kg/m²) (3) •โรคปอดเรื้อรัง ติดเตียง ปฏิเสธโรคประจำตัว 2 ราย/จังหวัด ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 นครปฐม ปทุมธานี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบูรณ์ ชลบุรี นครนายก สระแก้ว คนในครอบครัว (12) (ภรรยา บุตร ญาติ) คนอื่น ๆ (10) (ร่วมงาน เพื่อนบ้าน ผู้ดูแล) มาจากจังหวัดเสี่ยง (6) อาชีพเสี่ยง (4) (ทำงานในตลาด ขับแท็กซี่) ไปสถานที่คนแออัด (2) (ตลาด งานเลี้ยง) 1ราย/จังหวัด ชาย 16 ราย หญิง 18 ราย ค่ากลาง อายุ 66.5 ปี (33 ปี) ต่างชาติ 1 ราย (ฟินแลนด์ (1)) แห่"" />

สำหรับปัจจัยเสี่งต่อความรุนแรงของโรคนั้น มาจาก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 18 ราย ไขมันในเลือกสูง 13 ราย ไตเรื้อรัง 7 ราย โรคหัวใจ 6 ราย โรคตับ 3 ราย จิตเวช 1ราย โรคอ้วน 3 ราย โรคปอดเรื้องรัง 1 ราย ผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย และปฏิเสธโรคประจำตัว 2 ราย

แพทย์หญิงอภิสมัย ยังกล่าวด้วยว่า ส่วนโรคปอดเป็นอีกปัจจัยที่น่ากังวล ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การสูบบุหรี่ ทั้งบุหรี่ทั่วไป-บุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนที่ไม่สูบถึง 14 เท่า