‘เรือคลองแสนแสบ’ เข้มงวดโควิด-19 เพิ่มรอบถี่ขึ้น จำกัดผู้โดยสาร

‘เรือคลองแสนแสบ’ เข้มงวดโควิด-19 เพิ่มรอบถี่ขึ้น จำกัดผู้โดยสาร

ก.คมนาคม กำชับเข้มงวดป้องกัน "โควิด-19" ใน "เรือคลองแสนแสบ" ออกมาตรการ 7 ปฏิบัติ 7 ข้อ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่มีการนำเสนอภาพประชาชนเป็นจำนวนมากใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ กรมเจ้าท่า (จท.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลเรือโดยสารได้มีมาตรการดูแลผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การทำความสะอาด และการเพิ่มจำนวนเที่ยวเรือเป็นวันละ 99 เที่ยว เนื่องจากในช่วงเวลาเร่งด่วน ตั้งแต่ 07.00 - 08.30 น. มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้สั่งการให้ จท. เพิ่มมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

1. ควบคุม กำกับเรือโดยสารคลองแสนแสบ โดยประสานให้ผู้ประกอบการเพิ่มเที่ยวเรือในช่วงเวลาเร่งด่วน ช่วงเช้า 07.00 - 08.30 น. และช่วงเย็น 16.30 - 18.00 น ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น  โดยเพิ่มความถี่เรือเข้ารับ - ส่ง ผู้โดยสาร จากปกติ 5 - 7 นาที/ลำ เป็น 2 - 3 นาที/ลำ เพื่อลดความแออัดทั้งในเรือและบริเวณท่าเรือ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งกำชับให้พนักงานขนส่งประจำท่าและชุดสายตรวจแสนแสบควบคุมเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

2. กำหนดให้พนักงานขนส่งประจำท่าปลายทางประสานงานกับพนักงานปล่อยเรือจากท่าต้นทางหรือผู้ควบคุมเรือ เพื่อทราบจำนวนผู้โดยสารที่จะขึ้นจากเรือ และสามารถจัดการจำนวนผู้โดยสารที่จะลงเรือได้

3. ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบนท่าเรือ เช่น ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ท่าเรือประตูน้ำสายใน ท่าเรือประตูน้ำสายนอก ท่าเรืออโศก และท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นท่าเรือหลักที่ผู้โดยสารขึ้น - ลง เรือ และมีผู้โดยสารหนาแน่นในช่วงเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้โดยสารทุกคนต้องวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองก่อนลงเรือ

4. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าป้องกันตลอดเวลาขณะโดยสารเรือ และขณะรอขึ้น - ลงเรือ รวมทั้งให้เว้นระยะห่างทางสังคมทั้งในเรือและบนท่าเรือตลอดเวลา

5. ตรวจสอบจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและการฆ่าเชื้อโรคบนท่าเรือทั้ง 28 แห่ง ต้องมีความพร้อมให้บริการตลอดเวลา

6. ให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารเข้มงวดกวดขันตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ทั้งในสำนักงาน บนท่าเรือ และในเรือเป็นประจำ

7. พนักงานขนส่งประจำท่าเรือต้องปฏิบัติตามมาตรการขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณท่าเทียบเรือและพื้นที่หลังท่าเรือเป็นประจำทุกวัน