มทร.ธัญบุรี ชวนเรียนทำ 'ธุรกิจออนไลน์' ช่วงโควิด-19

มทร.ธัญบุรี ชวนเรียนทำ 'ธุรกิจออนไลน์' ช่วงโควิด-19

"สสว." ร่วมกับ "มทร.ธัญบุรี" เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ ร่วมกิจกรรมอบรมการทำ "ธุรกิจออนไลน์"แบบเจาะลึกที่บ้าน ในสถานการณ์โควิด-19

นายวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า "สสว." ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี "มทร.ธัญบุรี" เปิด"อบรมออนไลน์"ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับ "ผู้ประกอบการรายย่อย" กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ "ธุรกิจออนไลน์"ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 

เป็นโครงการที่ทาง "สสว." ให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ทั้งในการเพิ่มช่องทางการ "ขายออนไลน์" และการใช้ Digital Marketing สำหรับธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และจะช่วย "สร้างรายได้"เพิ่มขึ้นได้ด้วย

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทั่วโลกต้องประสบกับภาวะวิกฤติที่ทำให้ทุกคนต้องใช้ชีวิตบนแนวคิดวิถีใหม่ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เห็นได้จากการเติบโตของธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ล้วนประสบกับความท้าทาย จึงอยากให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้ใช้โอกาสในการเพิ่มช่องทางการเข้าสู่โลกออนไลน์ ใช้เครื่องมือทางการขายให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งเรียนรู้และหาโมเดลการหารายได้แบบใหม่อีกด้วย

  • มทร.ธัญบุรี ช่วยเรียน"ธุรกิจออนไลน์"6 -7 พ.ค.นี้

ด้าน ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวเสริมว่า ในส่วนของ "มทร.ธัญบุรี" จะดูแล"ผู้ประกอบการรายย่อย"ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเราได้รับความเชื่อมั่นจาก "สสว." ให้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2560 และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการวิชาการหรือนวัตกรรม แก่ภาคประกอบการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ชุมชม และสังคม สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยล่าสุดได้เปิดอบรม ดังเช่น หลักสูตรขั้นต้น สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มช่องทางการ "ธุรกิจออนไลน์" หัวข้อ การตลาดออนไลน์เพิ่มช่องทางขายด้วย Smartphone เครื่องเดียว วันที่ 6 -7 พ.ค. 64 หลักสูตรขั้นกลาง สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ หัวข้อ เจาะลึก Facebook 360 องศา ครบทุกเครื่องมือเพื่อการขาย วันที่ 7-9 พ.ค. 64 เป็นต้น

  

  • เปิดอบรม "ธุรกิจออนไลน์"เสริมความรู้ เพิ่มรายได้

โดยการ"อบรมออนไลน์"ทาง Facebook Private Group พร้อมเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญประจำกลุ่มเรียน เมื่อจบหลักสูตร สามารถเข้ารับสิทธิประโยชน์จากโครงการ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://smeonline.in.th หรือสอบถาม โทร.092 682 5444 และ 090 916 2227 และติดตามกิจกรรมโครงการได้ที่ https://www.smeonline.rmutt.ac.th/64/

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกด้วยว่า โครงการที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมความรู้ เพื่อ "สร้างรายได้" ยอดขาย หรือต่อยอด"อาชีพ"ให้สามารถดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจได้ในท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน และยังช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจก้าวไปในกระแสเทคโนโลยีได้อย่างมั่นคง