เปิดหลักสูตรเสริมคุณค่า 'ผู้สูงอายุ' รองรับ 'สังคมผู้สูงอายุ'

เปิดหลักสูตรเสริมคุณค่า 'ผู้สูงอายุ' รองรับ 'สังคมผู้สูงอายุ'

"มจร วัดไร่ขิง" เปิดหลักสูตรรองรับ "สังคมผู้สูงอายุ" เสริมสร้างคุณค่าและพัฒนาสมรรถภาพวิถีพุทธสำหรับ "ผู้สูงอายุ" พร้อมยกร่างหลักสูตรวิจัยรับใช้สังคม ทำดีให้ทุนเรียนฟรี

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม กล่าวว่า ทาง "วส.พุทธปัญญาฯ" ได้มีการออกแบบหลักสูตรใหม่เพื่อเตรียมพร้อมรองรับปัญหา "สังคมผู้สูงอายุ" คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรการเสริมสร้างคุณค่าและพัฒนาสมรรถภาพวิถีพุทธสำหรับ "ผู้สูงอายุ" มีเป้าหมายเพื่อให้"ผู้สูงอายุ" ได้เข้ามาเรียนร่วมกัน 8 เดือน เพื่อสร้างเครือข่ายกัน ได้ปรับตัว รู้จักการบริหารร่างกาย อารมณ์ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ

ขณะเดียวกันกำลังยกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธนวัตกรรมและการวิจัยรับใช้สังคม เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆโดยใช้หลักการทาง "พระพุทธศาสนา" มารับใช้สังคม นอกจากนี้ยังมีโครงการโควต้าวัยใสหัวใจสิงห์ชมพู ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

โดยผู้ที่สนใจมาสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ให้ทำประวัติของตัวเองที่เคยไปทำประโยชน์เพื่อสังคมมาเสนอ หากผ่านการพิจารณาจะได้เข้ามาเรียนโดยได้รับสิทธิ์ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมในเทอมแรก แต่โครงการนี้สำหรับนิสิตฆราวาสภาคปกติเท่านั้น

  • เปิดรับผู้สนใจ "ผู้สูงอายุ" นิสิตสมัครออนไลน์ได้ทันที

พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า ขณะที่นิสิตที่เป็นพระภิกษุสามเณรที่สนใจเข้ามาเรียนที่ "วส.พุทธปัญญาฯ" มีโครงการมหาเปรียญมาเรียนปริญญา สามารถนำวุฒิการศึกษาบาลีชั้นประโยคเปรียญธรรม(ป.ธ.) 3 มาสมัครเรียนได้ในระดับปริญญาตรี และหากในระหว่างกำลังศึกษาอยู่สามารถสอบบาลีได้ป.ธ.4 จะได้สิทธิ์เรียนฟรีจนจบหลักสูตรด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2oqdPxq หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี สำนักงานวิชาการ ชั้น 2 อาคารห้องสมุดประชาชน ”เฉลิมราชกุมารี” วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ถึงวันที่ 30 พ.ค. สอบถามโทร.085- 3242930, 097-9363256หรือ เฟซบุ๊ก : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี