เปิดวิธีเช็คความเสี่ยง ‘ติดโควิดหรือยัง’ ด้วยแบบประเมิน 3 เว็บหลัก

เปิดวิธีเช็คความเสี่ยง ‘ติดโควิดหรือยัง’ ด้วยแบบประเมิน 3 เว็บหลัก

จากคลัสเตอร์ "ผับทองหล่อ" ลดความกังวลกับอาการโควิด-19 ด้วยการทำ “แบบประเมินความเสี่ยงโควิด” ผ่านระบบออนไลน์ และฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

"โควิด-19" กลับมาระบาดใหม่เป็นรอบที่ 3 คนดัง และรัฐมนตรีออกมายืนยันผลว่าติดโควิดกันถ้วนหน้า

หากใครที่กังวลต่อภาวะการติดเชื้อ หรือสงสัยว่าตนเองอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือไม่ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนเช็คลิสต์ว่าประชาชนสามารถทำ “แบบประเมินความเสี่ยงโควิด” ที่ไหนได้บ้าง?

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นการทำผ่านระบบออนไลน์ และฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค “โควิด-19” ด้วยการคัดกรองคนป่วย คนกลุ่มเสี่ยง ออกจากกลุ่มคนที่ไม่ป่วยให้ได้มากที่สุด และรวดเร็วที่สุด

161777811326

  • BKK COVID-19 เว็บทางการของ กทม. เฉพาะคนกรุงเทพเท่านั้น

ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครสามารถเข้าไปทำแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ BKK COVID-19  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่กรุงเทพมหานครขึ้นอย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ยังใช้แบบประเมินตามเกณฑ์ PUI เช่นเดียวกันกับที่แพทย์ใช้ในการสอบถามอาการเบื้องต้นเพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

มีรายละเอียดการประเมินดังนี้

1.ประเมินประวัติเสี่ยง ได้แก่ เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง สัมผัสใกล้ชิดบุคคลที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาด สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่เข้าข่ายหรือได้รับการยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงภายในประเทศ

2.ประเมินอุณหภูมิหรือประวัติว่ามีไข้

3.ประเมินอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ และหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก

เมื่อทำแบบประเมินแล้วเสร็จ ระบบจะทำการประเมินและจัดกลุ่มว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับใด พร้อมให้ความรู้ในการปฏิบัติตนตามระดับความเสี่ยงนั้น ๆ โดยระบบจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำความรู้และประเมินอาการทุกวัน เป็นเวลา 14 วัน สำหรับผู้ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง

จากนั้นระบบจะรวบรวมข้อมูล และบันทึกสถิติเป็น Open Data เพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึงสถานการณ์ โดยสามารถดูรายละเอียดในแต่ละเขตว่ามีผู้ป่วยในเกณฑ์เสี่ยงจำนวนเท่าใด และมีผู้ป่วยที่เฝ้าระวังจำนวนเท่าใด เพื่อให้ผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการออกนโยบายในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถออกนโยบายที่สอดคล้อง ถูกจุด และถูกพื้นที่ ซึ่งระบบ BKK COVID-19 นี้ จะสงวนสิทธิ์ในการติดตามและประเมินอาการผู้ป่วยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น


 

161777822776

  • แบบประเมินโรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี ได้จัดทำเว็บไซต์ที่ช่วยให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้ง่ายๆ เพียงตอบคำถามตามความเป็นจริง 5-10 ข้อ ก็จะสามารถทราบได้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงในระดับไหน และควรเดินทางไปโรงพยาบาลหรือไม่

โดยวิธีการคือเข้าไปที่ แบบประเมินโรงพยาบาลราชวิถี และทำตามขั้นตอนเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อไป

นอกจากนี้หากพบว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงก็จะได้รับโค้ดเข้าพบแพทย์ เพื่อนัดคิว จากนั้นแพทย์จะมาตรวจตามคิวผ่าน Online เช่นกัน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดความเสี่ยง

161777828289

  • แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19 กรมสุขภาพจิต

แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19 ของกรมสุขภาพจิต พัฒนาขึ้นเพื่อใช้คัดกรองผู้ที่มีความกังวลต่อไวรัส COVID-19 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและหาวิธีลดความกังวลอย่างเหมาะสม แต่ถึงอย่างนั้นไม่ใช่การวินิจฉัยหรือบ่งบอกว่ามีความเจ็บป่วยหรือมีความผิดปกติทางจิตแต่อย่างใด และรองรับประชาชนทั่วประเทศ

โดยสามารถเข้าไปทำแบบคัดกรองได้ที่ แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19 กรมสุขภาพจิต

หากใครมีความกังวลต่ออาการของตนเอง และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการไปตรวจในโรงพยาบาล การทำแบบประเมินความเสี่ยงโรคโควิด จึงเปรียบเสมือนทางลัดที่มีประโยชน์ต่อตัวเราเอง และบุคลากรทางแพทย์ที่สามารถคัดกรองคนได้ง่ายขึ้น หากใครพบว่าตนเองมีอาการเสี่ยงสูง จึงค่อยไปพบแพทย์ขอตรวจอย่างเป็นทางการต่อไป