รีบเช็ค! '3 ผับทองหล่อ' เสี่ยงโควิด-19 คลัสเตอร์ใหม่ ใครไป เช็คไทม์ไลน์ด่วน

รีบเช็ค! '3 ผับทองหล่อ' เสี่ยงโควิด-19 คลัสเตอร์ใหม่ ใครไป เช็คไทม์ไลน์ด่วน

กทม. แจ้งเตือน ผู้ไป 3 สถานบันเทิงย่านทองหล่อ รีบเช็คไทม์ไลน์ หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 13 รายไปเที่ยวสถานบันเทิง 3 แห่งย่านทองหล่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 2 เม.ย.64 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้แจ้งถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นจำนวนมากบริเวณสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ทางกรุงเทพมหานคร โดยทีมสอบสวนโรค สำนักอนามัย ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปคม.) ได้เข้าสอบสวนโรค พบผู้ป่วยยืนยันที่ไปเที่ยว สถานบันเทิง 3 แห่ง รวม 13 คน ดังนี้

1. วันที่ 25 มี.ค. 64 ผู้ติดเชื้อรายแรกไปเที่ยว “Krystal Club” ทองหล่อ 25 กับเพื่อน 5 คน (เพื่อนพบเชื้อ 1 คน) และมีผู้ให้บริการในร้าน 8 คน ตรวจทั้งหมดแล้ว พบเชื้อ 3 คน

2. วันที่ 27 มี.ค. 64 เพื่อนจากกลุ่มเดิมที่ไปเที่ยว Krystal Club ทองหล่อ 25 กับเพื่อนอีก 2 คน ตรวจพบเชื้อทั้งหมด 3 คน 

และ 1 ใน 3 คน ไปเที่ยวต่อที่ “บลาบลาบาร์” กับเพื่อนอีก 4 คน ติดเพิ่มอีก 3 คน ซึ่ง 1 คนใน 3 คน ไปเที่ยวบลาบลาบาร์ไปเที่ยวต่อ “เบียร์เฮ้าส์ เอกมัย” มีเพื่อนติดเพิ่มอีก 1 คน

3. ชายชาวเกาหลี ทราบภายหลังว่าไปเที่ยวเบียร์เฮ้าส์ วันที่ 27 มี.ค. ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย

สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 3 สถานบันเทิงย่านทองหล่อ มีดังนี้ 

- วันที่ 25 มี.ค. 64 มีผู้ติดเชื้อ 5 คน

- วันที่ 27 มี.ค. 64 มีผู้ติดเชื้อ 8 คน

กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยงจากกรณีนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ไปสถานที่ดังต่อไปนี้

วันที่ 25 -30 มี.ค. 64 : Krystal Club ทองหล่อ

วันที่ 27 มี.ค. 64 เป็นต้นไป : ที่ บลาบลา บาร์ และ เบียร์เฮาส์ ทองหล่อ-เอกมัย

ขอให้เข้าไปทำแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/  เพื่อเข้าระบบคัดกรอง รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธี และรับการรักษาอย่างทันท่วงทีหากมีการติดเชื้อ

ทั้งนี้ ทีมสอบสวนโรคจะเร่งทำการค้นหาผู้ที่มีสัมผัสเสี่ยงเพิ่มเติม พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงต่อไป  โดยผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถประสานเข้ารับการตรวจหาเชื้อ (SWAB)  กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 4964