เตือน! คนหลอกขาย 'เมล็ดพันธุ์กัญชง' และสาร CBD

เตือน! คนหลอกขาย 'เมล็ดพันธุ์กัญชง' และสาร CBD

เตือน! ประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อ หลังพบคนหลอกขาย "เมล็ดพันธุ์กัญชง" และสาร CBD ระวังเสียเงินแล้วแต่ขออนุญาตไม่ได้ ย้ำผู้ขออนุญาตปลูกกัญชงต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น แนะตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ อย.

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.64 เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า หลังจากกฎกระทรวงกัญชงมีผลใช้บังคับปรากฏว่า มีผู้สนใจต้องการขออนุญาตเป็นจำนวนมาก ทั้งต้นน้ำเพื่อปลูกกัญชง กลางน้ำเพื่อสกัดสารสกัดจากกัญชง และปลายน้ำเพื่อนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทำให้มีคนฉวยโอกาสหลอกขายเมล็ดพันธุ์กัญชง และสาร CBD มีการตั้งราคาขายสูงมาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ

เนื่องจากกฎกระทรวงกัญชงเพิ่งเปิดให้ยื่นขออนุญาตเมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสารสกัด CBD จาก "กัญชง" จำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ และขอย้ำว่า ผู้ขออนุญาตต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งขณะนี้หากเป็นเมล็ดพันธุ์ในประเทศจะมาจากหน่วยงานรัฐ เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นต้น และหากเป็นเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศจะมาจากผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

ขณะนี้มีผู้ได้รับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง กลุ่มแรก ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 จำนวน 7 ราย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตจาก เว็บไซต์ http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=6459 

ทั้งนี้ อย. จะเร่งพิจารณาคำขอและทยอยประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชง ใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง ใบอนุญาตสกัดกัญชง รวมทั้งใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชงตลอดห่วงโซ่ ให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่อไป