พาบุตรหลานเข้าวัด ฟังเทศน์ฟังธรรม 'วันมาฆบูชา'

พุทธศาสนิกชนชาวไทย พาบุตรหลานเข้าวัด ฟังเทศน์ฟังธรรม วันมาฆบูชา

วันนี้( 26 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันพระใหญ่ วันมาฆบูชา ถือว่าเป็นวันสำคัญทางประพุทธศาสนา ทำให้พุทธศาสนิกชนจำนวนมากต่างพาบุตรหลานและครอบครัวไปทำบุญ ตามวัดต่าง ๆ กันอย่างคึกคัก เพื่ออุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะที่วัดราชบูรณะ อ.เมืองพิษณุโลก ตั้งแต่เช้ามีประชาชนได้พาครอบครัวนำข้าวสุก อาหารคาวหวาน มาถวายพระภิกษุสงฆ์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เปิดเผยว่า ในวันนี้ มีพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญมากกว่าวันพระปกติ ซึ่งในวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่บรรดาพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 โอวาทปาติโมกข์

องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรม ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลักธรรมคำสอนดังกล่าว ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนควรจะได้รำลึกถึงคำสอนของพระองค์ ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โดยในยุคของ โควิด-19 ตามวัดต่าง ๆ ถือว่าได้รับผลกระทบหลายอย่าง อาทิ มีผู้ใจบุญแจ้งความจำนง ต้องการมาสร้างผ้าป่าข้ามปี ก็งดไปหลายเจ้าภาพ แต่ก็มีการทำบุญรูปแบบออนไลน์มากขึ้น