'เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500' เช็ค ธ.ก.ส. คาดโอนให้ช่วงสิ้นเดือนนี้

'เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500' เช็ค ธ.ก.ส. คาดโอนให้ช่วงสิ้นเดือนนี้

ตรวจสอบ "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500" เช็ค ธ.ก.ส. คาดโอนให้ช่วงสิ้นเดือนนี้

ติดตามกรณีการจ่ายเงิน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 หรือเรียกง่ายๆ ว่า "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500" ล่าสุด มีการแจ้งถึงเกษตรกรชาวนาบางพื้นที่ว่า การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 2 (ครั้งที่ 1) ช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท คาดนัดโอนวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. สาขาภูสิงห์ โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊คย้ำว่า ผู้ที่มีบัตร ATM สามารถกดได้ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคารทุกสาขา หรือตรวจสอบบัญชีได้ที่ Application ธกส A-mobile หรือสมัครเช็คเงินเข้า-ออก ผ่านไลน์แอดได้ที่@baacfamily ฟรี และตรวจสอบ "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500" ได้ที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com 

161415137588

 โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 จำนวน 28,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อลดต้นทุนการผลิตและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี และขายข้าวในราคาสูง ช่วยเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2563/64 ประมาณ 4,500,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ จะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่หรือไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่ง ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรง

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเห็นชอบ (9 ก.พ.2564) เพิ่มกรอบวงวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 วงเงินรวมทั้งสิ้น 28,046 ล้านบาท จากที่คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวได้เห็นชอบการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพและผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในวันที่ 18 มิย.63 วงเงิน 56,093 ล้านบาท เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าว

รวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติในหลักการจัดสรรวงเงินจ่ายขาดก่อนในเบื้องต้นก่อน ไร่ละ 500 บาท โดย ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 4.645 ล้านครัวเรือน วงเงิน 26,756 ล้านบาท

ครม.ได้อนุมัติการจ่ายเงินในส่วนที่เหลืออีกไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ตามที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอ ซึ่งรวมเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกร อีกจำนวน 28,046 ล้านบาท

ตรวจสอบเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/ 

'เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500' เช็ค ธ.ก.ส. คาดโอนให้ช่วงสิ้นเดือนนี้

ตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile 

160687309094

https://apps.apple.com/th/app/baac-a-mobile/id1199267294

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ccpp.baac

ธ.ก.ส. ย้ำใช้ BAAC Connect แจ้งเงินเข้า-ออกรู้เร็วทันใจ

วิธีสมัครใช้บริการง่ายๆ มาทำตามกันทีละสเต็ป
1. เพิ่มเพื่อนใน Line : @BAACFamily
2. กดลงทะเบียน BAAC Connect จากแถบเมนูด้านล่าง
3. เลือกสมัครใช้บริการ และกด “ยืนยัน“
4. กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน วันเดือน/ปี/เกิด และ หมายเลขโทรศัพท์
5. ออกจาก Line ไปที่การโทร เพื่อขอเลขอ้างอิง 7 หลักโดยกด *179*เลขบัตรประชาชน 13 หลัก# แล้วกดโทรออก
6. กรอกรหัส OTP และยืนยันตัวตน
7. กดเลือกบัญชีที่ต้องการให้แจ้งเตือน ตรวจสอบข้อมูลและกด “ยืนยัน”
8. ลงทะเบียนสำเร็จ

ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนอย่ารอช้า คลิกเลย! https://bit.ly/36qcgTT 

ที่มา - www.moc.go.th , www.thaigov.go.th