อัพเดท! 'ตลาดกุ้ง' สมุทรสาคร ล็อคดาวน์ กั้นเขตโรค 'โควิด-19'

อัพเดท! 'ตลาดกุ้ง' สมุทรสาคร ล็อคดาวน์ กั้นเขตโรค 'โควิด-19'

อัพเดทล่าสุด.. "ตลาดกลางกุ้ง" จังหวัดสมุทรสาคร ถูกเจ้าหน้าที่นำลวดหนามมาปิดล้อมโดยรอบ เพื่อให้ทราบว่าเป็นอาณาเขตในการกักกั้นโรค "โควิด-19"

เจ้าหน้าที่ภาครัฐได้นำลวดหนามปิดล้อมรอบบริเวณ "ตลาดกลางกุ้ง" จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ทราบว่าเป็นอาณาเขตในการกักกั้นโรค "โควิด-19"  ในขณะที่การตรวจคัดกรองเชิงรุกยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง หลังจากพบการติดเชื้อโควิดในตลาดกุ้ง และมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในวันเดียวกว่า 500 ราย

160845067657

160845067773

160845067938

160845067661

160845067982