ประมวลภาพตรวจคัดกรอง 'โควิด-19' เคสใหญ่ตลาดกุ้ง 'สมุทรสาคร'

ประมวลภาพตรวจคัดกรอง 'โควิด-19' เคสใหญ่ตลาดกุ้ง 'สมุทรสาคร'

ภาพชุดเหตุการณ์ ชาวไทยและเมียนมาต่อแถวรอการตรวจคัดกรอง "โควิด-19" ภายในตลาดไทยยูเนียน จ.สมุทรสาคร หลังจากพบการติดเชื้อโควิดใน "ตลาดกลางกุ้ง" และมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อวันเดียวกว่า 500 ราย

แรงงานชาวเมียนมานับพันคน รวมทั้งชาวไทยบางส่วน ได้เดินทางมาต่อแถวรอการตรวจคัดกรองเชื้อ "โควิด-19" ภายในตลาดไทยยูเนียน จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่มีแรงงานชาวพม่าพักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น หลังจากพบการติดเชื้อโควิดใน "ตลาดกลางกุ้ง" จ.สมุทรสาคร และมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อกว่า 500 ราย ภายในวันเดียว

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ประมวลภาพเหตุการณ์ดังกล่าวในพื้นที่สมุทรสาคร มาให้ได้ชมกัน


160844933764

160844933465

160844933441

160844933588

160844933745

160844933541

160844933512

160844933528

160844933585

160844933615

160844933637

160844933666

160844933736