หุ่น SimMan 3G สอนพร้อมฝึกปฏิบัติได้จริงทุกสัมผัส

หุ่น SimMan 3G สอนพร้อมฝึกปฏิบัติได้จริงทุกสัมผัส

ม.นวมินทราธิราช เปิดบ้านแนะแนวสายแพทย์ สอนหลักสูตรเสมือนจริง ด้วยหุ่นผู้ช่วย SimMan 3G เปิดประสบการณ์เทคโนโลยีการสอนที่ล้ำหน้าไปอีกขึ้นในวิทยาการทางการแพทย์

รศ. นพ. อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวในกิจกรรมเปิดรั้วมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช" (NMU Open House 2020) ว่า กิจกรรมนี้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  โดยวัตถุประสงค์ในการจัดก็เพื่อต้องการให้นักเรียน อาจารย์แนะแนว ได้เห็นภาพว่าในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีการเปิดสอนหลักสูตรใดบ้าง ไม่เฉพาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนด้านแพทย์และพยาบาลอย่างเดียวมหาวิทยาลัยเรายังมีสายสนับสนุนด้านการแพทย์อื่นๆ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น รังสีเทคนิค หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด หลักสูตรพาราเมดิก (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) หลักสูตรการจัดการสาธารณภัยหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริการธุรกิจการบิน เป็นต้น

160704441215

ภายในงาน มีการจำลองเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุรถชน และเกิดไฟไหม้ โดยมีนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร แพทย์พยาบาล หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด หลักสูตรพาราเมดิก (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) หลักสูตรการจัดการสาธารณภัย ร่วมกันจำลองการปฏิบัติงานจริง เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ว่ามีขั้นตอนการทำงานและประสานงานอย่างไรบ้าง ตั้งแต่การส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเพื่อให้ปลอดภัย ไปจนถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล และเข้าห้องผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือจนผู้ประสบเหตุได้รับความปลอดภัย โดยน้องๆนักเรียน และอาจารย์ ผู้บริหารจากทางแต่ละโรงเรียน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

นอกจากนั้นยังเปิดให้เยี่ยมชมการเรียนการสอง และสถานที่ต่าง ทั้ง 5 คณะ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้สกลวรรณากร อาคารพัชรกิตติยาภา เยี่ยมชมห้องสมุด และห้องปฏิบัติการเสมือนจริงซึ่งจะมีหุ่น SimMan 3G ซึ่งเป็นหุ่นจำลองที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการเรียนการสอนด้านการแพทย์และพยาบาล โดยมีโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมหุ่นให้เป็นไปตามสถานการณ์จำลองโดยให้หุ่นเป็นผู้ป่วยในลักษณะต่างๆ เพื่อฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล โดยหุ่นดังกล่าวสามารถตอบสนองการเรียนรู้ทางกายภาพ สามารถส่งเสียงร้อง ไอ มีเสียงหายใจ สามารถคลำชีพจรและสามารถทำ CPR ได้ทำให้การฝึกมีความเหมือนจริงมากขึ้น ภายในคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เป็นต้น

160704438895

ด้าน นางจันทณา นาถมทอง อาจารย์แนะแนว รร.มัธยมประชานิเวศน์ กล่าวว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรม Open House ครั้งนี้ ในส่วนตัวคิดว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนจริง ซึ่งในครั้งนี้จะมีความพิเศษจากปีก่อนๆ คือ มีการพาทัวร์เยี่ยมชมคณะต่างๆ ทำให้นักเรียน ได้เห็นและสัมผัสของจริงแต่ละสาขา เป็นผลดีมากเพื่อที่จะได้นำเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจว่าจะศึกษาต่อด้านใด จากก่อนหน้านี้ที่มีทีมแนะแนวของทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่เข้าให้ข้อมูลไปที่โรงเรียนเมื่อเดือนที่ผ่านมา

..ราตรี เเซ่ตั้ง นักเรียนชั้น .5 โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ช่วยให้ได้มุมมองใหม่ๆ ในการศึกษาต่อได้ดียิ่งขึ้น ได้รู้หลักสูตรใหม่ๆ ที่ไม่คิดว่าจะมี อย่างเช่นหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย ทำให้ได้รู้ว่าเราเหมาะสมกับสิ่งใด โดยในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน TCAS64 โดยส่วนตัวจะขอยื่นที่หลักสูตรการจัดการสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแน่นอน

สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน TCAS64 จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 20 ..63