มข.นำตู้สุขศาลา บริการประชาชน

มข.นำตู้สุขศาลา บริการประชาชน

สำนักบริการวิชาการ มข. นำตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะ “สุขศาลา” ออกให้บริการประชาชน รู้สุขภาวะของตนเองเบื้องต้นภาวะ วางแผนด้านสุขภาพ

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.ชวิช  ศรีจันทร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. และ รพ.สต.หนองกอมเกาะ ร่วมกัน จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชนด้วยเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลา ออกให้บริการชุมชน ณ รพ.สต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อให้ประชาชนรู้สุขภาวะของตนเองเบื้องต้นภาวะ และวางแผนด้านสุขภาพของตนเองได้

ดร.ชวิช ศรีจันทร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของลิขสิทธิ์ตู้สุขศาลา เปิดเผยว่าตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลานี้ จะประกอบด้วยเซ็นเซอร์ต่าง ๆ สามารถวัดส่วนสูง น้ำหนัก เบาหวาน ความดัน ตรวจปอด ตรวจหัวใจ และเครื่องนี้ยังสามารถตรวจจับปริมาณแก๊สในลำไส้

อันเป็นสาเหตุของมะเร็งลำไส้ได้ด้วย หลังจากตรวจเสร็จแล้วเครื่องจะเก็บข้อมูล เป็นฐานข้อมูลสุขภาพ และมีแอพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) คัดกรองเป็นเบื้องต้น ก่อนส่งให้แพทย์วินิจฉัย และส่งต่อการรักษาต่อไป