แม่น้ำน่านขุ่น เทศบาลประกาศลดการผลิตน้ำประปาลง 30%

แม่น้ำน่านขุ่น เทศบาลประกาศลดการผลิตน้ำประปาลง 30%

แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านเมืองพิษณุโลกพบค่าความขุ่นมากขึ้นจากฝนตกหนักสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เทศบาลนครพิษณุโลก กองการประปาต้องลดกำลังผลิตลง 30 % ช่วง 7-10 ส.ค. 63 เพื่อให้น้ำมีเวลาตกตะกอนมากขึ้น

วันนี้ (8 ส.ค. 63) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณน้ำในแม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านตัวเมองพิษณุโลก นอกเหนพือจากมีผลกระทบจากระดับน้ำที่ขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว จากพายุซินลากูที่มีฝนตกหนักท้ายเข่อนสิริกิติแล้ว ยังสร้างผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครพิษณุโลกด้วย ช่วง 4-6 สิงหาคม ที่ผ่านมา แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านพิษณุโลกขึ้นเร็วมาก ขึ้นสูงไปอยู่ที่ระดับ 4.9 เมตร

ล่าสุดเช้าวันที่ 8 ส.ค. 63 น้ำก็ลดระดับลงเร็วมากเช่นกัน อยู่ที่ 1.2 เมตร และสีของน้ำก็ขุ่นแดงมากกว่าปกติ ส่งผลให้ 2-3 วันที่ผ่านมาน้ำประปาตามบ้านประชาชน ที่ไหลออกมาจากก๊อกน้ำ จะมีความขุ่นมาก ขณะที่น้ำประปาที่ป้อนออกมาให้ประชาชน ตามตลาดและบ้านเรอน หลายจุดน้ำไหลอ่อนมาก แต่ก็มีความใสมากกว่า 2-3 วันที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนหนึ่งบอกว่า ไหลเอื่อยๆ ยังดีกว่าไม่ไหลเลย 

159686035155

159686036139
โดยก่อนหน้านี้ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา กองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลก ได้แจ้งประชาสัมพันธให้ประชาชนทราบว่า เทศบาลนครพิษณุโลก ประกาศลดอัตราการจ่ายน้ำประปา ระหว่างวันที่ 7-10 ส.ค. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่น โดยทางกองประปาฯ จำเป็นต้องลดกำลังการผลิตลดลง 30% เน่องจากความขุ่นของแม่น้ำน่าน มีค่าความขุ่นมากกว่าปกติ ( ประมาณ 2,300 NTU (Nephelometric Turbidity Units)) ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาในบางพื้นที่ไหลอ่อนลงหรือไม่ไหล

สำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบนั้น พบว่ากระทบทั่วทั้งเขตพื้นที่การให้บริการของกองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลก ทางกองประปาฯ  จึงขออภัยในความไม่สะดวก มาที่นี้ หากท่านมีความประสงค์ขอสนับสนุนน้ำประปาสามารถติดต่อได้ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครพิษณุโลก สำนักงาน 055-983-230 หรอ ขอรับการสนับสุนรถน้ำ ที่ หมายเลข 199 หรอ 055-258-000

159686035342

159687938986