สรุป! วันหยุด กรกฎาคม 2563 ได้หยุดวันไหนบ้าง?

สรุป! วันหยุด กรกฎาคม 2563 ได้หยุดวันไหนบ้าง?

อัพเดทล่าสุด! "วันหยุด" กรกฎาคม 2563 มีกี่วัน อะไรบ้าง? หลังจาก ครม.มีมติให้ 27 ก.ค. เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์

หลังจากค้างคาใจมาสักพักใหญ่ กับประเด็นเรื่อง "วันหยุดชดเชย" วันสงกรานต์ เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีนี้ ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 ทำให้รัฐบาลต้องประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ด้วยการประกาศปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆ รวมถึงเลื่อนเทศกาลสำคัญนี้ไป เนื่องจากป้องกันการแออัดของผู้คน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 "นฤมล ภิญโญสินวัฒน์" โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 วัน

โดยก่อนนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จะคลี่คลาย ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคเริ่มคลี่ลายลง ประกอบกับภาครัฐได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และอนุญาตให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถดำเนินกิจการและกิจกรรมได้เพิ่มมากขึ้น

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดวันหยุดราชการในเดือนกรกฎาคม 2563 เพิ่ม 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันในสัปดาห์ดังกล่าวเป็น 4 วัน คือ วันเสาร์ที่ 25-วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563

อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมควรของวันหยุด โดยไม่ให้ราชการเสียหายหรือกระทบต่อการบริการประชาชน สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถานบันเทิง และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาตามความเหมาะสมในการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป

ดังนั้นหมายความว่า เดือนกรกฎาคม 2563 จะมีวันหยุดยาวติดกัน 4 วัน ทั้งหมด 2 ครั้ง คือ

  • วันหยุดยาวครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 7 กรกฏาคม 2563 

  • วันหยุดยาวครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 - วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 

โดยมีรายละเอียดของวันหยุดดังนี้

  • วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา

  • วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา

  • วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

  • วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

  • วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

  • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10