จุดความร้อนภาคเหนือลดลง แต่ค่าฝุ่นฯ PM 2.5 ยังทรงตัว

จุดความร้อนภาคเหนือลดลง แต่ค่าฝุ่นฯ PM 2.5 ยังทรงตัว

ทส. คาด สถานการณ์จะดีขึ้นเพราะพายุฤดูร้อนช่วงวันที่ 1-5 เมษายนนี้

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ เปิดเผยภายหลังการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนต์ติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ว่า พบจุดความร้อนในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และพะเยา ลดลงถึงร้อยละ 50

โดยภาพถ่ายจุดความร้อนดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนที่มีกว่า 2,400 จุดในพื้นที่ภาคเหนือลดลงมาเหลือประมาณ 1,400 จุดในวันนี้ แต่ยังคงพบจุดความร้อนในพื้นที่ป่าเป็นสัดส่วนมากที่สุดคือ 1,300 กว่าจุด

นายจตุพรกล่าวว่า แม้จุดความร้อนจะลดลง แต่คุณภาพอากาศยังคงวิกฤติเนื่องจากสภาพอากาศปิด ทำให้มีฝุ่นสะสมและลมใต้พัดขึ้นเหนือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

แต่จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2563 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น คาดว่าจะทำให้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5ในพื้นที่ดังกล่าวดีขึ้น 

158564499055

สำหรับจังหวัดอื่นๆ ทางกระทรวงฯ ได้ขอให้มีการเฝ้าระวัง โดยใช้ผลการดำเนินการของจังหวัดเชียงใหม่เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ทส. ได้มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน จังหวัด ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน มีการจัดชุดลาดตระเวนดับไฟป่า และจับกุมผู้กระทำความผิดดำเนินคดี การกำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังเป็นพิเศษ พร้อมทั้งชุดเจ้าหน้าที่ร่วมเพื่อประจำในพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน 

สำหรับสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กรมมลพิษรายงานการกระจายตัวของพื้นที่ที่ยังคงมีค่าฝุ่นฯ PM2.5 เกินกว่าค่ามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม. ถึง 28 พื้นที่ โดยพื้นที่ที่เป็นสีแดงมีค่าฝุ่นฯ เกินค่าวิกฤต 100 มคก./ลบ.ม.ยังมีกระจายในพื้นที่ถึง 16 พื้นที่ของภาคเหนือ

โดยค่าฝุ่นฯ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 47 - 247 มคก./ลบ.ม.

ภาพ/ เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าที่เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่/ ทส.