ปิด รพ.บางเลน กักตัวหมอพยาบาล 24 คน หลังพบสัมพัสผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

 ปิด รพ.บางเลน กักตัวหมอพยาบาล 24 คน หลังพบสัมพัสผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

ปิดโรงพยาบาลบางเลน พ่นยาฆ่าเชื้อ กักตัวหมอ พยาบาล ผู้ป่วย รวม 24 คน หลังพบสัมผัสผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

จังหวัดนครปฐม ชี้แจงสถานการณ์ COVID-19 จ.นครปฐม 30 มี.ค.63 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 1 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 15 ราย มีผู้เฝ้าระวังรอผลตรวจ 5 ราย และกำลังรักษาในโรงพยาบาลขณะนี้ 11 ราย ขณะที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เผย ต้องปิดโรงพยาบาลบางเลน พ่นยาฆ่าเชื้อกักตัวหมอ พยาบาล และผู้ป่วย รวม 24 คนหลังพบสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15 มารักษาตัวแต่ไม่ได้บอกข้อมูลทั้งหมดและพบติดเชื้อจากการสัมผัสเพื่อนที่ได้รับเชื้อก่อนหน้า

 ปิด รพ.บางเลน กักตัวหมอพยาบาล 24 คน หลังพบสัมพัสผู้ป่วยปกปิดข้อมูล

 ปิด รพ.บางเลน กักตัวหมอพยาบาล 24 คน หลังพบสัมพัสผู้ป่วยปกปิดข้อมูล