พร้อมช่วย!อาชีวะผลิตอุปกรณ์ให้บุคลากรทางการแพทย์ป้องโควิด-19

พร้อมช่วย!อาชีวะผลิตอุปกรณ์ให้บุคลากรทางการแพทย์ป้องโควิด-19

"รมว.ศธ." สั่งการ สอศ. ผลิตอุปกรณ์ช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ กระจายทั่วทุกภาค โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการแพร่ระบาด COVID-19 หนัก

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความเป็นห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 ที่มีทั่วภูมิภาค และสืบเนื่องจากปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน

จึงสั่งการ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เร่งกำลังการผลิต อุปกรณ์ช่วยป้องกันและสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ให้ครอบคลุมทั้งสี่ภาค โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในขณะนี้

158562662522

โดยได้มอบหมายให้ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการให้สถานศึกษาอาชีวะที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อรับทราบความต้องการของแพทย์และพยาบาลในการผลิตอุปกรณ์ป้องกัน และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ทีมแพทย์เกิดความปลอดภัยในขณะทำการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้ออย่างเร่งด่วน

ดร.สุเทพ  กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อสั่งการดังกล่าว ได้วางแผนการผลิต อุปกรณ์ช่วยป้องกัน ได้แก่ หน้ากากโปร่งใส จำนวน 5,000 ชิ้น กล่องครอบป้องกันการฟุ้งกระจาย 1,600 กล่อง แคปซูลครอบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 100 แคปซูล และเคาน์เตอร์สำหรับคัดกรองผู้ป่วย 500 ชุด

158562662613

ทั้งนี้ ได้กระจายการผลิตตามภาคและจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดหนัก เช่น ภาคเหนือมอบให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบให้วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ภาคใต้ มอบให้วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ภาคตะวันออกมอบให้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีและวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ภาคกลางมอบให้ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีและวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เมื่อผลิตแล้วจะส่งมอบให้โรงพยาบาลที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป และขอประชาสัมพันธ์ ให้โรงพยาบาลที่มีความต้องการอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าว ได้ประสานแจ้งความต้องการไปยังสถานศึกษาสังกัด สอศ. ที่เป็นสถานที่ผลิตที่ใกล้ที่สุดได้

158562666642