สจล. พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม 351ห้อง

 สจล. พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม 351ห้อง

สจล. เตรียมเสนอ สธ. พิจารณาเปิดโรงพยาบาลสนาม ใช้หอพัก สจล. 351 ห้อง เป็นศูนย์พักผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ย้ำเป็นพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลชุมชนโดยรอบ เป็นศูนย์พักผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ย้ำเป็นพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลชุมชนโดยรอบ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เตรียมเสนอกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พิจารณาเปิดโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19ที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลต่างๆ โดยผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเฝ้าสังเกตอาการ และระยะพักฟื้น จะถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลสนามของ สจล.โดยใช้หอพักนักศึกษาพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วย ซึ่งมีพื้นที่จำนวน21.5ไร่ ใช้อาคารหอพัก3อาคาร รวม351ห้อง ที่พร้อมรองรับผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ โดยอธิการบดี สจล.ได้ตรวจพื้นที่หอพักนักศึกษาทั้งด้านความสะอาด และดูแลนักศึกษาที่ยังจำเป็นต้องพักอาศัยในหอพัก เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหอพักให้เป็นโรงพยาบาลสนามอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ การปรับปรุงหอพัก สจล.ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม จัดขึ้นเพื่อตอบสนองสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้

158529345225

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)กล่าวว่า สจล.เตรียมเสนอกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเปิดโรงพยาบาลสนาม โดยใช้พื้นที่หอพักนักศึกษาพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ซึ่งมีพื้นที่จำนวน21.5ไร่ โดยจะใช้หอพัก3อาคาร จากทั้งหมด8อาคาร รวม351ห้อง จัดสรรออกเป็นห้องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์75ห้อง ห้องสำหรับเตรียมอาหาร ห้องซักรีด ห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ และห้องสำหรับผู้ป่วยจำนวน276ห้อง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19ที่ถูกคัดกรองมาจากโรงพยาบาลต่างๆ โดยภายในโรงพยาบาลสนามจะมีการจัดโซนพื้นที่พักฟื้นของผู้ป่วย ตามระดับความรุนแรงของผู้ติดเชื้อ

158529366059

158529366034

ศ.ดร.สุชัชวีร์กล่าวเพิ่มว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทำให้ นักศึกษา สจล.ที่พักอาศัยที่หอพักนักศึกษาเดินทางกลับบ้านเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก สจล.มีมาตรการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด รวมทั้งมีนโยบายให้บุคลากรทำงานจากที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ด้วยเหตุนี้ทำให้มีพื้นที่ในหอพักว่างสำหรับเตรียมทำโรงพยาบาลสนาม 

นอกจากนี้ หอพักพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ยังมีจุดเด่นในเรื่องที่ตั้งในพื้นที่ฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันออก มีพื้นที่กว้างขวาง อยู่ห่างไกลจากชุมชน จึงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย และมีความเหมาะสมที่จะเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดย สจล.ได้เดินหน้าตรวจสอบ และประเมินความพร้อมของพื้นที่อย่างละเอียดก่อนเปิดรับผู้ป่วย อีกทั้งมีมาตรการทำความสะอาดพื้นที่อย่างดีเยี่ยมทั้งก่อนและหลังใช้งาน

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111 เฟซบุ๊กแฟนเพจwww.facebook.com/kmitlofficialหรือเว็บไซต์www.kmitl.ac.th

158529366054