สธ. ยืนยัน ไทยพบผู้ป่วย 'โควิด-19' เพิ่ม 2 ราย ยอดสะสมถึง 50 แล้ว

สธ. ยืนยัน ไทยพบผู้ป่วย 'โควิด-19' เพิ่ม 2 ราย ยอดสะสมถึง 50 แล้ว

สธ.ยืนยันไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ 2 ราย เป็นชายไทยเดินทางไปทำงานที่อิตาลีกลุ่มเดียวกับผู้ป่วยรายที่ 45 รวมผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย 50 ราย อยู่อันดับที่ 25 ของโลก

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2563 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19(COVID-19) ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 2 ราย ถือเป็นรายที่ 49 และ 50 โดยทั้ง 2 รายเป็นกลุ่มเดียวกับที่ผู้ป่วยรายที่ 45 (แถลงเมื่อวันที่ 5 มีนาคม) ซึ่งเดินทางไปอิตาลีด้วยกัน 6 คน สำหรับอีก 3 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ ขณะนี้อยู่ในระบบการเฝ้าระวังติดตามของกรมควบคุมโรคแล้ว

รายที่ 1 เป็นชายชาวไทยอายุ 40 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งด้วยอาการไข้ ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถี ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้ง 4 คนในครอบครัวไม่มีอาการป่วย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ

รายที่ 2 เป็นชายชาวไทย อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มารับการตรวจที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ด้วยอาการเจ็บคอ ไม่มีไข้ ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ไม่มีผู้สัมผัสใกล้ชิด

สำหรับกรณีหญิงไทย อายุ 30 ปี ที่เป้นแรงงานนอกระบบจากเกาหลีใต้ ตรวจพบอาการไข้ ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ผลการตรวจซ้ำ ทางห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แห่งตรวจไม่พบเชื้อ 

ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก 1 ราย ที่รักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว แต่ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ขณะนี้อาการอยู่ในภาวะวิกฤติ

158356526481

สรุปวันนี้ 7 มีนาคม 2563 ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายแล้ว 31 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 18 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยขณะนี้ 50 ราย โดยประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 25 ของโลก

ทั้งนี้ นับจากวันที่ 3 มกราคม – 6 มีนาคม มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 4,234 ราย คัดกรองจากทุกด่าน 175 ราย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 4,059 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว อยู่ระหว่างติดตามอาการ 2,508 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดตามฤดูกาล ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 1,726 ราย

ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลก ใน 93 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 เรือสำราญ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 7 มีนาคม 2563 (07.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 100,779 ราย เสียชีวิต 3,412 ราย ส่วนประเทศจีนพบผู้ป่วย 80,675 ราย เสียชีวิต 3,042 ราย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้ทั่วถึง กระทรวงสาธารณสุข ได้เพิ่มช่องทางให้ความรู้ ให้คำปรึกษาประชาชนเรื่องโควิด-19 ที่ช่องทาง Twitter , Facebook, Line official, Tik Tok “ไทยรู้สู้โควิด” และ Line official ChatBot 1422 “Kor-Ror-OK” ขอความร่วมมือเลือกใช้ช่องทางดังกล่าวแทนสายด่วน 1422 เพื่อการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งขณะนี้มีผู้ใช้บริการในบางวันเกือบ 2,000 สายต่อวัน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 7 มีนาคม 2563 มีประชาชนสนใจสอบถามขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคนี้เกือบ 20,000 สาย