อาณาจักรหอยของพ่อ (2)

อาณาจักรหอยของพ่อ (2)

นักเขียน นักสะสมหอยที่มีเรื่องเล่ามากมายจากคอล้มน์ เท่าฝาหอย