ศธ.มุ่งบริหาร 'ร.ร.ขนาดเล็ก' ที่ไม่ได้ยุบรวมให้มีคุณภาพ

ศธ.มุ่งบริหาร 'ร.ร.ขนาดเล็ก' ที่ไม่ได้ยุบรวมให้มีคุณภาพ

รมว.ศธ.ยันแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก มุ่งบริหารจัดการที่มาได้ยุบหรือควบรวม 3,000-5,000 แห่ง ยกระดับคุณภาพ เกิดความเท่าเทียมกันมากที่สุด

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กว่า ขณะนี้สำนักงานปลัด ศธ.ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)แล้ว ซึ่งนโยบายในการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กนั้น ไม่อยากพูดถึงการควบรวมหรือการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

ไม่คิดถึงการแก้ปัญหาในลักษณะนั้นแล้ว แต่อยากจะเริ่มบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้มีการยุบหรือควบรวมประมาณ 3,000-5,000 แห่งที่มีมากกว่าว่ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเติมเต็มด้านทรัพยากร เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในจำนวนนี้ได้อย่างไรบ้าง  ดังนั้น การแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กจึงอยากมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมกันมากที่สุด

              

“หากการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วในที่สุดต้องมีการควบรวมโรงเรียนเกิดขึ้นก็ต้องมาดูตัวเลขภาพรวมอีกครั้ง รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องครูผู้สอน แม้ว่าเรามีครูในระบบอย่างทั่วถึงแต่อาจไม่เพียงพอ เพราะผมยังมีความกังวลว่าสัดส่วนครูต่อจำนวนนักเรียน เช่น นักเรียนจำนวน 20 คนต่อครู 1 คน แต่ความสามารถในการครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนยังเป็นปัญหาอยู่ เป็นต้น"รมว.ศธ. กล่าว

เมื่อมีแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบรถรับส่งนักเรียนหลังการควบรวม เพื่อการสร้างคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป