สธ.เตือนภัยห้ามใช้โทรศัพท์ช่วงฝนตก

สธ.เตือนภัยห้ามใช้โทรศัพท์ช่วงฝนตก

สาธารณสุข เตือน ห้ามใช้มือถือและอินเตอร์เน็ตช่วงฝนตกฟ้าคะนอง เสี่ยงฟ้าผ่า!!

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตือน ห้ามประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน รวมทั้ง การเล่นอินเตอร์เน็ต ขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เสี่ยงถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตได้ เนื่องจากโทรศัพท์จะเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเข้ามาที่มือถือ หรือมาตามสายโทรศัพท์ เผย ในรอบ 5 ปีพบผู้บาดเจ็บจากฟ้าผ่า 180 ราย เสียชีวิต 46 ราย เกือบครึ่งเป็นเกษตรกร รองลงมาเป็นนักเรียน นักศึกษา แนะหากเส้นขน หรือเส้นผมลุกชันขณะที่อยู่ใต้ก้อนเมฆฟ้าฝนครึ้ม ถือเป็นสัญญาณเสี่ยงภัย พร้อมแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 9 ประการ อาทิ ให้หลบในที่ปลอดภัย ห้ามยืนใต้ต้นไม้ ห้ามกางร่ม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะทุกชนิด และเน้นย้ำหากพบคนถูกฟ้าผ่า ให้รีบปฐมพยาบาล แตะตัวได้ไม่มีกระแสไฟหลงเหลือเหมือนถูกไฟฟ้าชอร์ตทั่วไป

นายแพทย์ณรงค์ เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าฝนนี้มักมีข่าวประชาชนเสียชีวิตจากฟ้าผ่าอยู่เนือง ๆ โดยเฉพาะช่วงนี้ สภาพอากาศร้อนอบอ้าวและมีความชื้นสูง หากมีพายุฝน ฟ้าคะนองจะมีโอกาสเกิดฟ้าผ่าได้ง่าย ดังนั้น ในช่วงฤดูฝนประชาชนจึงมีโอกาสอย่างมากจากการถูกฟ้าผ่า ซึ่งผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นชาย และอยู่ในวัยแรงงานอายุ 20 - 49 ปี หากแยกตามอาชีพจะพบว่าเกษตรกรถูกฟ้าผ่ามากอันดับ 1 ร้อยละ 46 รองลงมาเป็นนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 40 และผู้ใช้แรงงานร้อยละ 9 เหตุมักเกิดในช่วงเวลา 14.00-17.00 น. สถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็น นา ไร่ สวนโดยพบว่า ผู้บาดเจ็บการถูกฟ้าผ่าในปี 2555 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยร้อยละ 11 สูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ประมาณ 3 เท่าตัว