เปิดตัว Recycle Station สาขา ที่ 4 ชวนแยกขยะรับเงิน

เปิดตัว Recycle Station สาขา ที่ 4 ชวนแยกขยะรับเงิน

ความร่วมมือของภาคเอกชนและประชาชน เพื่อทำกรุงเทพฯเป็นเมืองน่าอยู่ ด้วยการเพิ่มสถานีรีไซเคิลแห่งใหม่ ให้นำขยะมาแลกเงินและพ้อยท์สะสมแลกของรางวัล

กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ GLAND ร่วมกับ เขตห้วยขวาง กทม. และ รีไซเคิลเดย์ จัดโครงการ Journey to NET ZERO : Bangkok Zero Waste สานต่อความสำเร็จ

เปิดตัว Recycle Station สาขา ที่ 4 เชิญชวนประชาชน คัดแยกขยะรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทาง

 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ พันธมิตรย่านพระราม 9 เชิญชวนแยกขยะรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดขยะฝังกลบ

เปิดตัว Recycle Station แห่งที่ 4 ที่สามารถนำขยะรีไซเคิลมาคัดแยกเพื่อขายและบริจาคได้ ภายในพื้นที่ g Garden พร้อมรับเงินและสะสมพ้อยท์แลกของรางวัล ผ่านแอปพลิเคชั่น Recycle Day ได้ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์

เปิดตัว Recycle Station สาขา ที่ 4 ชวนแยกขยะรับเงิน

นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GLAND เข้าร่วมตามนโยบายหลักของเซ็นทรัลพัฒนา ในการเป็นองค์กร Mixed-use Developer รายแรก

"ด้วยแผนระยะยาวเป็น Net Zero Carbon Emission ให้ได้ ภายในปี 2050 ให้ความสำคัญเรื่อง Better Planet

ได้จัดโครงการ Journey to NET ZERO : Bangkok Zero Waste ขึ้น และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตห้วยขวางและพันธมิตร รีไซเคิลเดย์ 

ขอเชิญชวนทุกท่านรอบอาคาร GLAND รวมถึงที่พักอาศัยในชุมชนเขตห้วยขวางและย่านพระราม 9  มาร่วมกิจกรรมนี้ ด้วยการนำขยะรีไซเคิลมาคัดแยก ขายหรือบริจาค

ได้ที่  Recycle Station @ Gland ได้ทุกวัน ศุกร์ วันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 10.00-20.00 น.g Garden เพื่อผลักดันกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริง”

เปิดตัว Recycle Station สาขา ที่ 4 ชวนแยกขยะรับเงิน

ชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการจัดการขยะในเขตเมืองและชุมชน

“เรามีโครงการ BANGKOK ZERO WASTE สร้างเมืองจัดการขยะประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักสิ่งแวดล้อม มีภารกิจจัดการขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง

โดยต้นทาง คือ การรณรงค์คัดแยกขยะ สร้างวินัยการทิ้งขยะของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยการกำหนดจุดทิ้งขยะบนถนนสายหลัก สายรอง ชุมชน และริมคลอง ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดวันเวลาทิ้งขยะและเวลาเข้าจัดเก็บขยะ

โครงการ Journey to NET ZERO : Bangkok Zero Waste ของเซ็นทรัลพัฒนา ส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ถือว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมการจัดการขยะ

เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพฯ ผ่านศูนย์การค้าเซ็นทรัลและโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วกรุงเทพฯ เชื่อว่า หากโครงการนี้ขยายผลในวงกว้างนำไปดำเนินการในเขตอื่น ๆ ได้จะยิ่งส่งผลดีให้กับกรุงเทพฯได้อย่างชัดเจน”

เปิดตัว Recycle Station สาขา ที่ 4 ชวนแยกขยะรับเงิน

ชนัมภ์ ชวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด กล่าวว่า มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยส่งเสริมพฤติกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ง่ายๆ 

รีไซเคิลเดย์ เป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่ได้ร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนา เปิดตัว Recycle Station เป็นโมเดลแรกในประเทศไทย เป็น Drive & Drop point มีแอพพลิเคชั่นเก็บยอดสะสม เป็น Success Model ที่ถูกนำไปเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น ๆ อีกมากมาย

ปัจจุบัน รีไซเคิลเดย์ ร่วมมือกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลแล้ว 4 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล ศรีราชา, เซ็นทรัล อยุธยา และ ล่าสุดที่ g Garden เซ็นทรัล พระราม 9 

โดยลูกค้าและพนักงานที่นำขยะรีไซเคิลมา Recycle จะได้รับเงินจากการขายด้วยการคัดแยกอย่างถูกวิธี พร้อมรับคะแนน The 1 หรือแลกเป็นของรางวัลต่าง ๆ ได้มากมาย”

เปิดตัว Recycle Station สาขา ที่ 4 ชวนแยกขยะรับเงิน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ยังมีแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษเป็นศูนย์ ลดการใช้พลังงาน 50% ลดการใช้ CFC ส่งเสริมพลังงานสะอาด Clean Energy ให้ได้อีก 50% และตั้งเป้าปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1 ล้านต้นโดยเร็ว