เช็ก สิทธิประโยชน์ สปสช. เพื่อ "คุณแม่ตั้งครรภ์" และลูกน้อย

เช็ก สิทธิประโยชน์ สปสช. เพื่อ "คุณแม่ตั้งครรภ์" และลูกน้อย

สปสช. ร่วมรณรงค์ “วันแม่แห่งชาติ” ส่งมอบ สิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้กับคุณแม่ทุกวัย ชวนเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง เพื่อดูแลให้มีสุขภาพที่ดี

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 65 "นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี" เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็น “วันแม่แห่งชาติ” สปสช.ตระหนักถึงความสำคัญการมีสุขภาพที่ดีของมารดา จึงขอร่วมรณรงค์ให้เข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สิทธิประโยชน์ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ บัตรทอง เพื่อดูแลให้มีสุขภาพที่ดี 

 

สิทธิประโยชน์ คุณแม่ตั้งครรภ์ 

 

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์บริการเริ่มตั้งแต่การดูแล คุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่ง สปสช. ได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ทุกสิทธิการรักษา ดังนี้

 • จากการฝากครรภ์คุณภาพจาก 5 ครั้ง เป็นไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้ดูแล
 • โดยในการฝากครรภ์จะได้รับการดูแลตั้งแต่ตรวจครรภ์และประเมินความเสี่ยง
 • ตรวจครรภ์ด้วยอัลตร้าซาวด์
 • ตรวจเลือดคัดกรองภาวะโลหิตจาง ซิฟิลิส เอชไอวี ตับอักเสบบี ธาลัสซีเมียและดาวน์
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยักและวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • ให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก โฟลิกและไอโอดีน
 • การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก
 • การตรวจช่องปากและฟัน ขัดและทำความสะอาดฟันรวมถึงการขูดหินน้ำลาย
 • ประเมินสุขภาพจิต ตรวจหลังคลอดและคุมกำเนิด
 • ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสมุดบันทึกสุขภาพ
 • ในปีนี้ได้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองซิฟิลิสและธาลัสซีเมียในสามีหรือคู่ของหญิงตั้งครรภ์

 

เช็ก สิทธิประโยชน์ สปสช. เพื่อ "คุณแม่ตั้งครรภ์" และลูกน้อย

สิทธิประโยชน์ ดูแล "ลูกน้อย"

 

ขณะเดียวกัน สปสช. ยังได้จัดสิทธิประโยชน์เพื่อดูแลลูกน้อยที่เกิดมา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้คุณแม่ในการดูแลลูกน้อยให้รับบริการสุขภาพอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น

 • การฉีดวัคซีนพื้นฐาน อาทิ วัคซีนป้องกันวัณโรค ตับอักเสบบี บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ อุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้หวัดใหญ่ และไข้สมองอักเสบเจอี
 • การตรวจเลือดคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ (โรคเอ๋อ) ภาวะโลหิตจาง การติดเชื้อเอชไอวี
 • ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อติดตามการเจริญเติบโต
 • ตรวจคัดกรองพัฒนาการ
 • ตรวจช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์
 • การให้ยาไทรอกซินป้องกันภาวะพร่องไทรอยด์ ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก เป็นต้น

 

สิทธิประโยชน์ สตรีไทย

 

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า นอกจากสิทธิประโยชน์เพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์แล้ว สปสช. ยังได้จัดสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคที่พบผู้ป่วยจำนวนมากและเป็นปัญหาสาธารณสุขสตรีไทย เพื่อให้คุณแม่ได้รับบริการคัดกรองและได้เข้าการรักษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายได้ ไม่ว่าจะเป็น

 • การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก 5 ปี ด้วยวิธี HPV DNA Test ที่เป็นสิทธิประโยชน์การคัดกรองที่แม่นยำเพื่อทดแทนวิธีแปปสเมียร์
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งลำไส้ตรง
 • และบริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก เป็นต้น

“สปสช.ขอร่วมรณรงค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพราะแม่เป็นคนสำคัญของครอบครัว เป็นคนสำคัญที่สุดของลูกๆ ทุกคน เป็นคนที่เลี้ยงดูฟูมฟักให้ลูกเติบโตและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เพื่อให้แม่ทุกคนมีสุขภาพที่ดี สปสช. จึงขอส่งมอบสิทธิประโยชน์สร้างสุขภาพที่ดีให้กับแม่ทุกคน” เลขาธิการ สปสช. กล่าว 

 

เช็กสิทธิสุขภาพในแอป "เป๋าตัง"

 

ทั้งนี้ ประชาชนไทยทุกคน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล สามารถเช็กสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จะได้รับจาก สปสช. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แบ่งตามช่วงกลุ่มวัย โดยสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่แอป เป๋าตัง เมนูกระเป๋าสุขภาพ ดังนี้

 • หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏชื่อ นามสกุล และสิทธิการรักษาพยาบาลของแต่ละคน
 • ให้คลิกที่แบนเนอร์บริการสร้างเสริมสุขภาพ จะปรากฏรายการสิทธิประโยชน์ที่ได้รับฟรี
 • หลังจากนั้นคลิกเลือกบริการที่ต้องการ
 • สำหรับประชาชนที่อยู่พื้นที่ กทม. สามารถจองคิวไปใช้บริการที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลได้
 • สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด ใช้บริการที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ โดยดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ สปสช.
 • เลือกประเภทการขึ้นทะเบียนที่ระบุว่า บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
 • (แนะนำให้โทร.สอบถามสถานพยาบาลก่อนไปใช้บริการ)

 

เช็ก สิทธิประโยชน์ สปสช. เพื่อ "คุณแม่ตั้งครรภ์" และลูกน้อย