"โมเดอร์นา" เข็ม 5 ฟรี เริ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้แล้ว จนกว่าจะเต็มจำนวน

"โมเดอร์นา" เข็ม 5 ฟรี เริ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้แล้ว จนกว่าจะเต็มจำนวน

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) เข็ม 5 ฟรี รอบพิเศษ สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) เข็ม 5 ฟรี รอบพิเศษ สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในรูปแบบให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยสามารถเช็กเงื่อนไขได้ดังนี้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการโมเดอร์นาถึง 15 ส.ค.65 เป็นวันสุดท้าย

- "โมเดอร์นา" ฟรี รวมจุดฉีดวัคซีนทุกเข็ม อัปเดตมาให้ล่าสุด

- "โมเดอร์นา" ฟรี 6,000 คน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 4 5 เปิดลงทะเบียน เลือกวันฉีด

 

เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็ม 4 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565 ตามสูตรดังนี้

 • ซิโนแวค + ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา
 • ซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา
 • แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา
 • ซิโนแวค + ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า
 • ซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า
 • ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า
 • ซิโนแวค + ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "โมเดอร์นา" เข็มที่ 5 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน เลือกฉีดวัคซีนในวันที่ 10 , 11 , 12 และ 13 สิงหาคม 2565 ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/ (คลิกที่นี่)

 • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพ
 • กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
 • กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
 • สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน
 • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

"โมเดอร์นา" เข็ม 5 ฟรี เริ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้แล้ว จนกว่าจะเต็มจำนวน