"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 84 ราย - ATK 2,598 เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 84 ราย - ATK 2,598 เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

"โควิดวันนี้" 4 ส.ค. 2565 จังหวัดชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 84 ราย - ไม่รวม ATK 2,598 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

"โควิดวันนี้" 4 สิงหาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 84 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,598 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รวมเสียชีวิตสะสม 395 ราย

 

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 "โควิดวันนี้" จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 84 ราย และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK อีก 2,598 ราย มีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 2 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 2 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รวมเสียชีวิตสะสม 395 รายแล้ว

 

ข้อมูลผู้เสียชีวิต 1 ราย (4 สิงหาคม 2565)

 

รายที่ 1

 

  • เพศชาย อายุ 80 ปี ผู้สูงอายุ ปฏิเสธโรคประจำตัว
  • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด
  • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว
  • วันที่เริ่มป่วย วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 วันที่เสียชีวิต วันที่ 2 สิงหาคม 2565

 

ผู้เสียชีวิตรายนี้ เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

 

 

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

 

และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด-19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 84 ราย - ATK 2,598 เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 84 ราย - ATK 2,598 เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี