"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 83 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,913 ราย เสียชีวิตอีก 3

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 83 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,913 ราย เสียชีวิตอีก 3

"โควิดวันนี้" 3 ส.ค. 2565 ชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 83 ราย - ไม่รวม ATK อีก 2,913 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่ม 3 รวมเสียชีวิตสะสม 394 ราย

"โควิดวันนี้" 3 สิงหาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 83 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,913 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 3 รวมเสียชีวิตสะสม 394 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 83 ราย และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK อีก 2,913 ราย และมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 5 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 6 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 รวมเสียชีวิตสะสม 394 ราย

 

ข้อมูลผู้เสียชีวิต 3 ราย (3 สิงหาคม 2565)

 

รายที่ 1

 

 • เพศหญิง อายุ 100 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยติดเตียง
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 วันที่เสียชีวิต วันที่ 1 สิงหาคม 2565

 

รายที่ 2

 

 • เพศหญิง อายุ 86 ปี โรคประจำตัว ปฏิเสธโรคประจำตัว
 • ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันที่เสียชีวิต วันที่ 1 สิงหาคม 2565

 

รายที่ 3

 

 • เพศหญิง อายุ 83 ปี โรคประจำตัว หอบหืด ผู้ป่วยติดเตียง มีภาวะข้อติดแข็ง แขนและขา
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 9 มิถุนาย 2564 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เข็ม 3 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 
 • วันที่เริ่มป่วย วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 วันที่เสียชีวิต วันที่ 1 สิงหาคม 2565

 

ผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายนี้ เป็นผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัว 2 ราย และปฏิเสธโรคประจำตัว 1 ราย ซึ่งไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 2 ราย ได้รับวัคซีน 3 เข็ม 1 ราย

 

 

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

 

และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด-19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 83 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,913 ราย เสียชีวิตอีก 3

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 83 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,913 ราย เสียชีวิตอีก 3

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี