สธ. เตือนปชช. เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ลดสัมผัสใกล้ชิด ป้องกัน "ฝีดาษวานร"

สธ. เตือนปชช. เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ลดสัมผัสใกล้ชิด ป้องกัน "ฝีดาษวานร"

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศ เตือนกลุ่มเสี่ยงลดการสัมผัสใกล้ชิดและมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จัก ลดการแพร่ระบาด "โรคฝีดาษวานร" ได้ แนะประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2565) นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคฝีดาษวานร พบการระบาดในยุโรปส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มชายรักชาย โดยเฉพาะผู้ที่มีคู่นอนหลายคน ซึ่งหากมีการป้องกันที่ถูกต้องและปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงโดยการไม่สัมผัสใกล้ชิดและมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานรได้  สถานการณ์โรคฝีดาษวานรทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 65)

  • มีผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 22,485 ราย
  • พบเพิ่มขึ้นเป็น 79 ประเทศ
  • โดยพื้นที่การแพร่ระบาดส่วนใหญ่พบอยู่ในแถบทวีปยุโรป

 

ประเทศที่มีผู้ป่วยสูง 5 ลำดับแรก

  • สหรัฐอเมริกา 4,906 ราย
  • สเปน 4,298 ราย
  • เยอรมัน 2,595 ราย
  • สหราชอาณาจักร 2,546 ราย
  • ฝรั่งเศส 1,955 ราย

และมีผู้เสียชีวิต 5 ราย อยู่ในแอฟริกาทั้งหมดซึ่งเป็นผู้ที่มีโรคร่วม

 

สธ. เตือนปชช. เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ลดสัมผัสใกล้ชิด ป้องกัน "ฝีดาษวานร"

สำหรับสถานการณ์ ฝีดาษวานร ในประเทศไทย ผู้ป่วยรายที่ 1 เป็นชายชาวไนจีเรีย อายุ 27 ปี เริ่มป่วย วันที่ 9 ก.ค. 65 ผลตรวจยืนยันวันที่ 18 ก.ค. 65 และหลบหนีไปกัมพูชาวันที่ 21 ก.ค. 65 ปัจจุบันแผลแห้งตกสะเก็ดแล้ว ผลตรวจเป็นสายพันธุ์ Western African A.2 และจากการเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคในพื้นที่ภูเก็ตและผู้ที่พบปะในสถานบันเทิงรวมกว่า 50 ราย ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่

 

ส่วนผู้ป่วยรายที่ 2 เป็นชายไทยอายุ 47 ปี ติดเชื้อจากชายต่างชาติ มีอาการวันที่ 15 ก.ค. 65 เป็นตุ่มหนองที่อวัยวะเพศและใบหน้าแขนขา วันที่ 26 ก.ค. 65 ไปรักษาที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล วันที่ 27 ก.ค. 65 ผลตรวจ PCR ยืนยันโรคฝีดาษวานรวันที่ 28 ก.ค. 65 และผลตรวจวิเคราะห์พบเป็นสายพันธุ์ Western African B.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในแถบประเทศยุโรป กำลังติดตามชายชาวยุโรปที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย

 

และคาดว่าเป็นผู้แพร่เชื้อโดยขณะนี้ทีมสอบสวนโรคได้ทำการฆ่าเชื้อในบ้านของผู้ป่วยแล้ว พร้อมเก็บตัวอย่างจากผู้สัมผัสในบ้าน 2 หลัง   รวม 17 คน เพื่อส่งตรวจในวันที่ 29 ก.ค. 65 ผลตรวจออกมาแล้ว 16 ราย ผลเป็นลบ และรอผลตรวจอีก 1 ราย ทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังต่อจนครบ 21 วัน

นายแพทย์โสภณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับไปยังกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค กรมควบคุมโรค และด่านควบคุมโรคติดต่อท่าอากาศยานนานาชาติ ให้ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวด โดยกองด่านควบคุมโรคติดต่อฯ รายงานผลการตรวจคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรคฝีดาษวานร (ข้อมูลประจำวันที่ 29 ก.ค. 65) ทำการคัดกรองทั้งหมด 2,527 ราย แบ่งเป็นผู้เดินทางจากโซนยุโรป จำนวน 2,389 ราย ผู้เดินทางจากแอฟริกา จำนวน 138 ราย พร้อมแจกบัตรคำเตือนสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่พบผู้มีอาการสงสัยป่วยโรคฝีดาษวานร

 

ทั้งนี้ โรคฝีดาษวานร ไม่ได้ติดต่อง่าย ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention : UP  ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย และโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ขอให้เพิ่มความระมัดระวัง ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับคนแปลกหน้า หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ไม่รู้จัก เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฝีดาษวานร

 

หากมีอาการป่วยสงสัย สามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อรับการตรวจหาเชื้อได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422