"กัญชาไฟฟ้า" อันตรายอย่างไร ? สรุปการใช้ "กัญชา" ที่ไม่ควรทำ และเป็นอันตราย

"กัญชาไฟฟ้า" อันตรายอย่างไร ? สรุปการใช้ "กัญชา" ที่ไม่ควรทำ และเป็นอันตราย

แพทย์เตือน "กัญชาไฟฟ้า" เสี่ยงภาวะปอดพัง ด้านแพทยสภาย้ำ 6 วิธีการใช้ "กัญชา" ในทางที่ไม่เหมาะสม หรืออันตรายต่อสุขภาพ

หลังปลดล็อก “กัญชา” ปัญหาที่ตามมาคือ การ “ใช้กัญชา” ในทางที่ผิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยอีกหนึ่งรูปแบบที่เริ่มมีการใช้ และเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียคือ “กัญชาไฟฟ้า” ที่มีลักษณะการใช้คล้าย “บุหรี่ไฟฟ้า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เกี่ยวกับการใช้กัญชาไฟฟ้าว่ามีความเสี่ยงภาวะปอดพัง โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

“ผลกระทบจากการสูบน้ำมันกัญชาไฟฟ้า...

การหาทางเลี่ยงจากมวนกัญชา ไปใช้วิธีสูบน้ำมันกัญชาไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า vaping นั้นอาจเสี่ยงต่อภาวะปอดพัง

ย้อนไปในปี 2019-2020 ประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบปัญหาผู้ป่วยจำนวนมากที่เกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรง

จากการสอบสวนโรคพบว่าเกิดจากการสูบน้ำมันกัญชาโดยใช้เครื่องสูบไฟฟ้า (E-cigarette or vaping)

เรียกโรคนี้ว่า E-cigarette, vaping products, associated lung injury (EVALI)

ผู้ป่วยที่เกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรงมาที่แผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลนั้นมีทุกเพศทุกวัย แต่พบมากในวัยรุ่น

ข้อมูลจาก US CDC จนถึง 18 กุมภาพันธ์ 2020 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยสูงถึง 2,807 คน จากทุกรัฐของอเมริกา และทำให้เสียชีวิตไปถึง 68 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบนี้ เชื่อว่าสัมพันธ์กับสาร Vitamin E acetate รวมถึงสาร THC ที่มีอยู่ในน้ำมันกัญชาที่ใช้สูบ

...กระแสข่าว

ในไทยตอนนี้ มีคนจำนวนมากฮิตใช้เครื่องสูบไฟฟ้าเสพน้ำมันกัญชา เพื่อหวังจะลดปัญหาเรื่องกลิ่นจากการสูบกัญชาแบบมวนนั้น ขอให้ทราบไว้ด้วยว่า ไม่ว่าจะสูบแบบมวน หรือสูบผ่านเครื่องสูบไฟฟ้า ก็จะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรงตามมาได้”

นอกจากนี้ ด้านแพทยสภา ยังมีการเผยแพร่ “วิธีใช้กัญชา” ที่ไม่ควรทำหรืออาจทำให้เป็นอันตรายได้ 6 เรื่อง ได้แก่

- ไม่ใช้กัญชาในลำดับแรกในการรักษาโรค จะใช้เมื่อยามาตรฐานขนานอื่น แล้วไม่สามารถรักษาหรือควบคุมอาการ/ภาวะของโรคได้

- ไม่ใช้กัญชาในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตรเด็ก และเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี เพราะมีผลต่อพัฒนาการของสมอง

- ไม่ผสมกัญชา/กัญชง ลงในอาหารหรือขนม สำหรับประชาชนรับประทาน

- ไม่ใช้ กัญชา/กัญชง เพื่อนันทนาการโดยเด็ดขาด

- ไม่ใช้ "ช่อดอกของกัญชา" เพราะมีสารเสพติดซึ่งจะทำให้สุขภาพทรุดโทรมลงได้มาก

- ไม่ใช้กัญชา/กัญชงโดยเด็ดขาดในประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีโรคตามข้อบ่งชี้

ทั้งนี้ทางแพทยสภายังให้คำแนะนำว่า หากอยู่ในกรณีที่ต้องใช้กัญชา ควรใช้เฉพาะสารสกัดกัญชาที่ทราบปริมาณแน่นอน ของสาร "CBD" และ "THG" ในการรักษาโรคตามข้อบ่งใช้จากแพทย์ที่ผ่านการอบรม

"กัญชาไฟฟ้า" อันตรายอย่างไร ? สรุปการใช้ "กัญชา" ที่ไม่ควรทำ และเป็นอันตราย

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ และคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับกัญชา กัญชง ของราชวิทยาลัย/วิทยาลัย สมาคม และองค์กรที่แพทยสภาให้การรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ที่ www.tmc.or.th/cannabis.php

------------------------------------------
อ้างอิง: แพทยสภา

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์