โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม. 1,360 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม. 1,360 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น

เช็กอัปเดตล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 1,360 ราย จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น ราชบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ และศรีสะเกษ

อัปเดต เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 9 กรกฎาคม 2565 เกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์โควิดล่าสุด ติดเชื้อ COVID-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช็ก 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด เช็กยอด กทม. มีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ ยอด 1,360 ราย จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น ราชบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ และศรีสะเกษ

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม. 1,360 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น

แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ที่รอรับมอบ ในปี 2565

1. วัคซีน AstraZeneca

• ปรับลดการจัดซื้อวัคซีน AZ จากเดิม 60 ล้านโดส กรอบวงเงิน 18,762.5160 ล้านบาท

• เป็นการจัดซื้อวัคซีน AZ จำนวน 35.4 ล้านโดส กรอบวงเงิน 11,069.8845 ล้านบาท

• เปลี่ยนวัคซีนบางส่วนเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (Long-acting antibody : LAAB) จำนวน 257,500 โดส กรอบวงเงิน 7,569.2228 ล้านบาท

• รับมอบวัคซีน AstraZeneca ไปแล้ว 8.3 ล้านโดส เหลือการรับมอบวัคซีน AstraZeneca 27.1 ล้านโดส

2. วัคซีน Pfizer

• เหลือการรอรับมอบ จำนวน 3.6 ล้านโดส (รับมอบแล้ว 26.4 ล้านโดส)

• พิจารณาปรับเป็นวัคซีน Pfizer (Maroon cap) สำหรับฉีดในกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 6 เดือน ถึงอายุน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 3 ล้านโดส

ที่มา : ศบค.

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม. 1,360 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น