โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม. 1,386 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม. 1,386 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น

เช็กอัปเดตล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 1,386 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ ระยอง ปทุมธานี ภูเก็ต อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา และนนทบุรี

อัปเดต เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 8 กรกฎาคม 2565 เกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์โควิดล่าสุด ติดเชื้อ COVID-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช็ก 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด เช็กยอด กทม. มีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ ยอด 1,386 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ ระยอง ปทุมธานี ภูเก็ต อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา และนนทบุรี

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม. 1,386 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ 2,144 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,317,520 ราย

หายป่วยแล้ว 2,316,581 ราย

เสียชีวิตสะสม 9,100 ราย

----------------------------

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,540,955 ราย

หายป่วยแล้ว 4,485,075 ราย

เสียชีวิตสะสม 30,798 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 7 กรกฎาคม 2565

มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 140,221,958 โดส

----------------------------

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 1 จำนวน 5,040 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 11,925 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 40,410 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม. 1,386 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 558,649,659 ราย

อาการรุนแรง 37,712 ราย

รักษาหายแล้ว 532,112,613 ราย

เสียชีวิต 6,369,032 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 90,065,165 ราย

2. อินเดีย จำนวน 43,587,302 ราย

3. บราซิล จำนวน 32,761,045 ราย

4. ฝรั่งเศส จำนวน 31,974,607 ราย

5. เยอรมนี จำนวน 28,926,346 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 26 จำนวน 4,540,955 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม. 1,386 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น