ส่องเงินเดือนลูกจ้าง “พนักงานเก็บ-กวาดขยะ” กทม. อาชีพเสี่ยงเพื่อส่วนรวม

ส่องเงินเดือนลูกจ้าง “พนักงานเก็บ-กวาดขยะ” กทม. อาชีพเสี่ยงเพื่อส่วนรวม

กทม. รายงานความคืบหน้าเพิ่ม "เงินเดือน" สำหรับพนักงานกวาดขยะ โดยที่ผ่านมาลูกจ้างพนักงานด้านรักษาความสะอาดของ กทม. มีรายได้ต่อเดือนคือ...

พนักงานกวาด เฮ! กทม. จ่อเพิ่มเงินเดือน-ค่าตอบแทนพิเศษ โดยเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2565 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รายงานเรื่องความคืบหน้าการพิจารณาเพิ่มเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานกวาด

โดยจะมีการปรับสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอัตราใหม่ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562

รวมถึงจะมีการกำหนดเงินพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานกวาด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาสัดส่วนที่เหมาะสม แล้วจึงเสนอร่างเพื่อพิจารณาตามลำดับต่อไป

ส่องเงินเดือนลูกจ้าง “พนักงานเก็บ-กวาดขยะ” กทม. อาชีพเสี่ยงเพื่อส่วนรวม

 

  • ส่องเงินเดือนลูกจ้าง “พนักงานเก็บ-กวาด” กทม.

ปัจจุบัน กทม. มีลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวทั้งสิ้น 28,122 ราย โดยเป็นลูกจ้างประจำ รวม 17,901 ราย แบ่งเป็นด้านเก็บขนมูลฝอย 7,489 ราย กวาด 6,029 ราย สวนสาธารณะ 3,492 ราย และสิ่งปฏิกูล 891 ราย และลูกจ้างชั่วคราว รวม 10,221 ราย แบ่งเป็นด้านเก็บขนมูลฝอย 3,710 ราย กวาด 3,811 ราย สวนสาธารณะ 2,096 ราย และสิ่งปฏิกูล 604 ราย

เมื่อ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" สำรวจค่าจ้างพนักงานด้านรักษาความสะอาดของ กทม. อ้างอิงจากประกาศเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตต่างๆ พบว่า

  • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) ได้เงินเดือนประมาณ 8,690 ต่อเดือน
  • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) ได้เงินเดือนประมาณ 8,690 ต่อเดือน
  • ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย/รถกวาดและดูดฝุ่น/รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล/รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) ได้เงินเดือนประมาณ 9,400 ต่อเดือน

โดยการทำงานของพนักงานเก็บ-กวาด ทำงาน 2 ช่วงเวลา 04.00-12.00 น. และ 20.00-04.00 น. นอกจากนี้ยังมี "อาสาสมัคร" งานบริการสาธารณะประเภท "ชักลากมูลฝอยในชุมชน" ได้ค่าตอบแทนเพียงวันละ 150 บาท ปฏิบัติงาน 15 วันต่อเดือน คิดเป็นค่าตอบแทน 27,000 บาทต่อปี

ในขณะที่พนักงานจ้างทั่วไป (เก็บ-กวาด) และพนักงานจ้างตามภารกิจ เฉพาะ อปท. มีอัตราเงินเดือนระหว่าง 9,000-18,000 บาท โดยกระทรวงมหาดไทยได้จ่ายเงินเพิ่มการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพเมื่อปี 2564

 

  • บทบาทของพนักงานที่เพิ่มขึ้น แลกกับเงินที่เพิ่มขึ้น?

บทบาทของพนักงานกวาด ถูกพูดถึงอีกครั้งใน 5 มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยสาระสำคัญ คือ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ภายในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่นั้นๆ ให้ทางสำนักงานเขตจัดอบรมเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด โดยขอความร่วมมือจากสถานีตำรวจจัดส่งวิทยากรมาให้ความรู้ คำแนะนำ รวมไปถึงซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานภายในพื้นที่ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งก็ทำให้เกิดภาพ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่เขตจตุจักร ตามนโยบายผู้ว่าฯ สัญจร เชิญ "พนักงานกวาดขยะ เก็บขยะ สูบส้วม" ร่วมโต๊ะทานข้าวมื้อเที่ยง เมื่อ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา

ส่องเงินเดือนลูกจ้าง “พนักงานเก็บ-กวาดขยะ” กทม. อาชีพเสี่ยงเพื่อส่วนรวม

 

  • เปิดรายได้พนักงานเก็บ-กวาด ในต่างแดนทำเงินเท่าไร?

ข้อถกเถียงของเงินเดือนพนักงานเก็บ-กวาดขยะในไทย มันช่างน้อยนิดไปหรือไม่? เมื่อไปดูงานสายอาชีพทำความสะอาดในต่างประเทศพบว่า อาชีพประเภทนี้รายได้ดีทำเงินสูงไม่แพ้อาชีพอื่น

พนักงานทำความสะอาดของเกาหลี ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงการเก็บหรือกวาดขยะเพียงเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงการปัดกวาดเช็ดถูตามอาคาร การทำความสะอาดห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของรัฐ รวมถึงการทำความสะอาดเศษซากที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจราจร ที่ไม่สามารถขจัดออกด้วยรถกวาดถนนได้ ซึ่งทำเงินประมาณ 73,000 บาท ต่อเดือน

เช่นเดียวกับพนักงานเก็บขยะในนิวยอร์ก ทำรายได้ประมาณ 250,000 บาทต่อเดือน และในเมืองอื่นๆ ของสหรัฐฯ ก็มีรายได้ดีไม่แพ้กัน โดยเหตุผลส่วนใหญ่คือ การให้ความสำคัญต่อค่าเสี่ยงภัยต่อความอันตราย และสิ่งสกปรกต่างๆ 

----------------------------------------

อ้างอิง :  กรุงเทพมหานครchadchart.comdla.go.thnaver.comcnn.com

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์