"รัฐบาลไทย" ร่วมปฏิญญาทางการเมือง อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

"รัฐบาลไทย" ร่วมปฏิญญาทางการเมือง อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

"รัฐบาลไทย" ร่วมรับรองปฏิญญาทางการเมือง ตอกย้ำยกระดับทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุม UN Ocean Conference 2022 ที่ประเทศโปรตุเกส

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทย ได้กล่าวในการประชุม UN Ocean Conference 2022 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาว่า "ผมในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทย ได้ร่วมขึ้นกล่าวถ้อยแถลง ตอกย้ำความก้าวหน้าในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 (SDG14) อย่างเป็นรูปธรรม"

ทั้งนี้การประชุม UN Ocean Conference 2022 ณ เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส มีประเทศสมาชิกสหประชาชาติเข้าร่วมกว่า 193 ประเทศ องค์กรภาคเอกชนอีกกว่า 600 องค์กรจากทั่วโลกเข้าร่วม 

โดยมีประเทศเคนยาและโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรก ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2560 เพื่อกระตุ้นและยกระดับการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของโลกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

โดยผลลัพธ์จากการประชุมครั้งนี้ ทุกประเทศภาคีสมาชิกจะร่วมรับรองปฏิญญาทางการเมือง เพื่อการเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14 (SDG14) ที่จะอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 20 หน่วยงานของประเทศไทย โดยมีการรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง ให้รัฐบาลรับทราบอย่างต่อเนื่อง