อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,587 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น

อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,587 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น

เกาะติดเช็กอัปเดตล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 1,587 ราย จับตาชลบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ตราด ร้อยเอ็ด นนทบุรี บุรีรัมย์ สงขลา

อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 30 มิถุนายน 2565 เกาะติดความคืบหน้าสถานการณ์โควิดล่าสุด ติดเชื้อ COVID-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช็ก 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด เช็กยอด กทม. มีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ ยอด 1,587 ราย จับตา ชลบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ตราด ร้อยเอ็ด นนทบุรี บุรีรัมย์ และสงขลา 

อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,587 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น

อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,587 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น

อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,587 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น

อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,587 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น

เปิดรับสมัครอาสาสมัครสุขภาพดี โครงการทดสอบวัคซีน ChulaCov19 mRNA Vaccine

*คุณสมบัติ

- ไม่เคยได้รับวัคซีน covid19***

- ไม่เคยติดเชื้อ covid19

- อายุ 18 - 60 ปี

- ไม่มีโรคประจำตัว

ผู้ที่สนใจโปรดสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงก์ https://bit.ly/3I0HH8w

*เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้

*ปิดรับลงทะเบียนเมื่ออาสาสมัครครบตามจำนวนที่ต้องการ

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อคัดกรองการเข้าร่วมโครงการ

ที่มา : Chula VRC กองทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,587 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี)

“เข็ม 2,3,4” สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป

ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 2

- เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็ม 1

ภายในวันที่ 30 พ.ค.2565

เข็ม 3

- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 30 พ.ค.2565

- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 30 มี.ค.2565

- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้

- ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า

- ซิโนแวค+โมเดอร์นา หรือ ซิโนฟาร์ม+โมเดอร์นา

- แอสตร้าเซนเนก้า+โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 30 มี.ค. 2565

เข็ม 4

- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3

หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3

- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3

- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2

และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3

- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 28 ก.พ.2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

จนกว่าจะเต็มจํานวน

เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 1,4,5,6,7,8 ก.ค. 2565

ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

> สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

> กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน > กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

> สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

> กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ (รอบ 11.00 น. กรุณามาก่อนเวลา 11.45 น.)

LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่มา : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,587 จับตาชลบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น