อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,433 จับตาสมุทรปราการ สิงห์บุรี ชลบุรี

อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,433 จับตาสมุทรปราการ สิงห์บุรี ชลบุรี

เกาะติดเช็กอัปเดตล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 1,433 ราย จับตาสมุทรปราการ สิงห์บุรี ชลบุรี อุบลราชธานี เชียงราย ฉะเชิงเทรา สงขลา ปทุมธานี นครสวรรค์

อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 28 มิถุนายน 2565 เกาะติดความคืบหน้าสถานการณ์โควิด ติดเชื้อ COVID-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช็ก 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด เช็กยอด กทม. มีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ ยอด 1,433 ราย จับตาสมุทรปราการ สิงห์บุรี ชลบุรี อุบลราชธานี เชียงราย ฉะเชิงเทรา สงขลา ปทุมธานี และนครสวรรค์ 

อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,433 จับตาสมุทรปราการ สิงห์บุรี ชลบุรี

“หมอพร้อม” เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน ประเมินภาวะลองโควิดและตรวจสุขภาพใจ

นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาแพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” เป็น Digital Health Platform ของประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านสุขภาพดิจิทัลแก่ประชาชน ปัจจุบันมีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 การตรวจหาเชื้อโควิด 19 การออกเอกสารรับรองโควิดตามมาตรฐานสหภาพยุโรป และการออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล เป็นต้น โดยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แพลตฟอร์มหมอพร้อมมีความสมบูรณ์และบริการที่ครอบคลุมมากขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ผู้ป่วยหลายคนที่รักษาหายแล้วยังเผชิญกับอาการป่วยจากโควิด 19 ที่หลงเหลืออยู่หรือภาวะ “ลองโควิด” ขณะที่บางส่วนได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ จึงพัฒนาฟังก์ชันในหมอพร้อมเพิ่มเติมอีก 2 ฟังก์ชัน ได้แก่ 1.กรมการแพทย์พัฒนาฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด” พร้อมชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาวะลองโควิดสำหรับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะลองโควิด วิธีเตรียมรับมือ และแนวทางการดูแลตนเอง

และ 2.กรมสุขภาพจิต พัฒนาฟังก์ชัน “ตรวจสุขภาพใจ” เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 โดยทั้ง 2 ฟังก์ชันนี้จะให้บริการบนแพลตฟอร์มของหมอพร้อม ทั้ง LINE OA, แอปพลิเคชัน และเฟซบุ๊ก

ที่มา กระทรวงสาธารณสุข

อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,433 จับตาสมุทรปราการ สิงห์บุรี ชลบุรี

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ 1,761 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,294,216 ราย

หายป่วยแล้ว 2,296,079 ราย

เสียชีวิตสะสม 8,922 ราย

----------------------------

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,517,651 ราย

หายป่วยแล้ว 4,464,573 ราย

เสียชีวิตสะสม 30,620 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 27 มิถุนายน 2565

มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 139,625,456 โดส

----------------------------

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 1 จำนวน 1,692 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 3,976 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 17,462 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,433 จับตาสมุทรปราการ สิงห์บุรี ชลบุรี