อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,704 จับตาปากน้ำ อุบล ปทุมธานี

อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,704 จับตาปากน้ำ อุบล ปทุมธานี

เกาะติดเช็กอัปเดตล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 1,704 ราย จับตาปากน้ำสมุทรปราการ อุบลราชธานี ปทุมธานี นครสวรรค์ ชลบุรี พิษณุโลก กาฬสินธุ์ สกลนคร และฉะเชิงเทรา

อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 26 มิถุนายน 2565 เกาะติดความคืบหน้าสถานการณ์โควิด ติดเชื้อ COVID-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช็ก 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด เช็กยอด กทม. มีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ ยอด 1,704 ราย จับตาปากน้ำสมุทรปราการ อุบลราชธานี ปทุมธานี นครสวรรค์ ชลบุรี พิษณุโลก กาฬสินธุ์ สกลนคร และฉะเชิงเทรา

อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,704 จับตาปากน้ำ อุบล ปทุมธานี

 

“ถอดหน้ากากตามสมัครใจ” แนะนำให้เลี่ยงสถานที่แออัด เว้นระยะห่าง ผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำเป็นต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงประกาศเรื่องของการสวมหรือถอดหน้ากากตามความสมัครใจนั้น เป็นแบบมีเงื่อนไข คือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแนะนำให้สวมหน้ากากเมื่อยังอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสถานที่เสี่ยงหรือพื้นที่แออัดมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี

รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่หากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรง หรือผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ยังจำเป็นต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น แม้จะมีประกาศให้การสวมหน้ากากหรือถอดหน้ากากเป็นไปตามความสมัครใจ แต่ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เป็นเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด การสวมหน้ากากในสถานที่ที่มีความเสี่ยง เป็นเรื่องที่ควรตระหนักให้ดี เพื่อความปลอดภัย ป้องกันการติดเชื้อได้

แม้ช่วงนี้จะมีผู้ติดเชื้อโควิดไม่มาก แต่ก็พบว่าเริ่มเพิ่มสูงขึ้นบ้าง เนื่องจากมีการผ่อนคลายกิจกรรม เช่น สถานบันเทิง และแม้การติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรง แต่บางคนอาจเป็นภาวะลองโควิดที่มีอาการเรื้อรังได้ ดังนั้น ไม่ติดเชื้อดีที่สุด

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,704 จับตาปากน้ำ อุบล ปทุมธานี