"มูลนิธิมาดามแป้ง" หนุนสร้างอาชีพ มอบรถเข็นครัวมาดามให้แก่ "กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ"

"มูลนิธิมาดามแป้ง" หนุนสร้างอาชีพ มอบรถเข็นครัวมาดามให้แก่ "กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ"

"มูลนิธิมาดามแป้ง" มอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 10 คัน ให้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หนุนสร้างอาชีพให้แม่เลี้ยงเดี่ยว และประชาชนผู้ยากไร้

มูลนิธิมาดามแป้ง โดย "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยมี นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 10 คัน ให้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับมอบโดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ในงานเปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวฯ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

"มูลนิธิมาดามแป้ง" หนุนสร้างอาชีพ มอบรถเข็นครัวมาดามให้แก่ "กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ"

สำหรับ รถเข็นครัวมาดาม จำนวน 10 คันนี้ จะถูกกระจายไปเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนผู้ยากลำบาก ผ่านกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 5 คัน เพื่อส่งต่อให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ผ่านการคัดเลือก และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 5 คัน เพื่อมอบแก่ผู้ที่ยากไร้ ที่ตกงาน ได้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพและหารายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว อย่างยั่งยืนต่อไป

มูลนิธิมาดามแป้ง ยังคงเดินหน้าเพื่อร่วมสร้างรอยยิ้มแก่ทุกคนต่อไป สามารถร่วมส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน และสนับสนุนมูลนิธิมาดามแป้ง ได้ที่บัญชี "มูลนิธิมาดามแป้ง" ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 092-2-64095-5 

"มูลนิธิมาดามแป้ง" หนุนสร้างอาชีพ มอบรถเข็นครัวมาดามให้แก่ "กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ" "มูลนิธิมาดามแป้ง" หนุนสร้างอาชีพ มอบรถเข็นครัวมาดามให้แก่ "กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ" "มูลนิธิมาดามแป้ง" หนุนสร้างอาชีพ มอบรถเข็นครัวมาดามให้แก่ "กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ"