อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,588 จับตาปากน้ำ ฉะเชิงเทรา อุบลฯ

อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,588 จับตาปากน้ำ ฉะเชิงเทรา อุบลฯ

เกาะติดเช็กอัปเดตล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 1,588 ราย จับตา ปากน้ำสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี สงขลา กาฬสินธุ์ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และขอนแก่น

อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 24 มิถุนายน 2565 เกาะติดความคืบหน้าสถานการณ์โควิด ติดเชื้อ COVID-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช็ก 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด เช็กยอด กทม. มีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ ยอด 1,588 ราย จับตา สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี สงขลา กาฬสินธุ์ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และขอนแก่น

อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,588 จับตาปากน้ำ ฉะเชิงเทรา อุบลฯ

สบส. ชู “ตำบลวิถีชีวิตใหม่” รับโควิด สู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย นำพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับโควิด

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจประเทศให้เดินไปข้างหน้า ควบคู่กับการอยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 อย่างปลอดภัย โดยงานสาธารณสุขนับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะการลงทุนด้านสุขภาพของคนในชาติ คือการลงทุนที่ยั่งยืนที่สุด เมื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ทำให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง และในสถานการณ์ที่ประเทศต้องเผชิญกับโรคติดต่ออันตรายอย่างโรคโควิด 19 การดำเนินงาน ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” จึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม และเศรษฐกิจให้เดินไปข้างหน้าได้ ซึ่งนอกจากการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังมีพลังของภาคประชาชน อย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. และ อสต.ร่วมเป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 และรับบทบาทหน้าที่ หมอคนที่ 1 ภายใต้กลไก 3 หมอ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วน ในการขับเคลื่อน “โรคโควิด 19” เข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย

 

โดยดำเนินงานด้วยหลัก 3 ป ประกอบด้วย

1. ประชาสัมพันธ์ : แนะนำความรู้ป้องกันตนเองจากโรค รวมทั้งวิธีการปฏิบัติตัวตามหลัก Universal Prevention

2. ป้องกัน : อสม.ไปชักชวนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เฝ้าระวัง ค้นหากลุ่มเสี่ยง ตรวจสอบข้อมูลของประชาชนที่ตนเองรับผิดชอบ และ

3. ปลอดภัย : อสม.ร่วมดำเนินการให้เกิดพื้นที่ Covid Free Setting ให้ประชาชนปลอดภัย ครอบครัว ชุมชน ร้านค้า โรงเรียน ปลอดภัย , Save 608 ไม่ติดโควิดจากคนในบ้าน โดยเฝ้าระวัง ติดตาม ด้วยระบบปฏิบัติการดิจิทัล ซึ่งจะส่งเสริมให้ระบบสุขภาพชุมชน เกิดความเข้มแข็ง สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี

ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข
อัปเดต โควิดวันนี้ 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,588 จับตาปากน้ำ ฉะเชิงเทรา อุบลฯ