ระวัง! ขาย "กัญชา"ให้คน 3 กลุ่ม ผิดกฎหมาย เจอโทษจำคุก-ปรับ

ระวัง! ขาย "กัญชา"ให้คน 3 กลุ่ม ผิดกฎหมาย เจอโทษจำคุก-ปรับ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ระบุขายกัญชาให้ 3 กลุ่ม มีโทษทางอาญา มีโทษจำคุกไม่เกิน 1ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หลังยกเป็นสมุนไพรควบคุมแล้ว

หลังจากที่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.2565 โดยห้ามผู้อายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรเข้าถึงกัญชา เนื่องจากจัดเป็นสมุนไพรควบคุม

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2565 นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ว่า ออกมาเพื่อคุ้มครอง ป้องกันกลุ่มเปราะบาง คือเด็ก เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร ไม่ให้มีการเข้าถึงการใช้กัญชา ดังนั้นในกลุ่มนี้กฎหมายจะเป็นไปในเชิงป้องกัน แต่สำหรับคนที่นำกัญชาไปให้กลุ่มเปราะบางที่ห้ามใช้กัญชาตามประกาศนี้ จะต้องมีความผิดตามกฎหมาย เช่น ขายกัญชาให้เด็ก ให้คนท้อง จะมีโทษทางอาญา และมีความผิดมาตรา 78 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ     

เมื่อถามว่าประกาศนี้ครอบคลุมเฉพาะส่วนของกัญชาหรือทั้งหมด นพ.ยงยศ กล่าวว่า อาหารที่ปรังหน้าร้านจะมีคำแนะนำการบริโภคของกรมอนามัย แต่ประกาศสธ. เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) จะมุ่งที่ช่อดอกเป็นกุญแจสำคัญ แต่ในเมนูอาหารไม่มีคำแนะนำในการใช้ช่อดอกเป็นส่วนผสม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าให้ครอบคลุมทั้งวงตระกูลของกัญชาเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เด็ก เยาวชน หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตรได้รับกัญชา ไม่ว่าจะเป็นราก ต้น กิ่ง ก้าน ใบ ช่อดอก
"ประกาศนี้ครอบคลุมทุกส่วนของกัญชา กรณีไปร้านอาหาร แล้วมีเด็กด้วยนั้น สามารถสั่งเมนูที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมมารับประทานได้ แต่พ่อ แม่ ผู้ใหญ่ต้องช่วยกันดูไมให้เด็ก หรือกลุ่มเปราะบางรับประทานเมนูนั้น"นพ.ยงยศกล่าว   

นพ.ยงยศ กล่าวอีกว่า หน่วยงานต่างๆ พยายามปิดช่องวางการเข้าถึงกัญชาของเด็กเยาชน กลุ่มเปราะบาง ตอนนี้กำลังดูว่ายังมีรูโหว่ตรงไหนอีกก็พร้อมที่จะประกาศเพิ่มเติม พร้อมให้ความรู้เพิ่มเติม สื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมาย อย่างประกาศหลายฉบับที่เราออกมาก็เพื่อชะลอปัญหา ระหว่างร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ....มีการพิจารณาสมบูรณ์ และมีผลบังคับใช้ ดังนั้นตรงนี้จึงเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราว อาจจะไม่ทั้งหมดแต่เชื่อว่าปัญหานั้นจะบรรเทาเบาบาง เราต้องการให้สังคมช่วยกันปกป้องกลุ่มเปราะบางด้วย ซึ่งคิดว่าเสียงสะท้อนที่มีความจริงใจ มองเห็นความอันตราย ทางรัฐมนนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็รับฟัง และนำเสนอต่อไปยังสภาฯ เพื่อปรับแก้ร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ อยู่แล้ว คิดว่า มีประโยชน์ พร้อมเฝ้าระวัง และปิดช่องว่าง