สมาคมผึ้งเอเชีย แนะเกษตรกรเลี้ยง “ผึ้ง” เพิ่มรายได้

สมาคมผึ้งเอเชีย แนะเกษตรกรเลี้ยง “ผึ้ง” เพิ่มรายได้

"โครงการรักษ์ผึ้ง" สนับสนุนเกษตรกรเลี้ยง "ผึ้ง"เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ในอนาคตอาจมีผลิตภัณฑ์ใหม่ "น้ำผึ้งจากดอกกัญชา" ที่ยังไร้คู่แข่งในตลาดโลก

“ผึ้ง” มีความสำคัญกับ ชาวสวนผลไม้ ช่วยผสมพันธุ์เกสรให้ผลผลิตออกมาดี แต่จะดีกว่าไหม หากเราเลี้ยงผึ้งเอง รายได้ก็เพิ่มขึ้น

สมาคมผึ้งเอเชีย ร่วมกับ ซินเจนทา และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี, ศูนย์ประสานงานผู้เลี้ยงผึ้งและชาวสวนไม้ผลอำเภอสอยดาว, โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

ขยายความสำเร็จจาก “โครงการรักษ์ผึ้ง” ทั่วพื้นที่ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก ส่งเสริมความรู้การเลี้ยงผึ้งให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) หรือ แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ นายกสมาคมผึ้งเอเชีย กล่าวว่า ผลการศึกษาล่าสุดในวารสารนานาชาติของสมาคมฯ กล่าวว่า

"ชันผึ้ง (Propolis) และ เหล็กในผึ้ง มีสรรพคุณทางยาในการต่อต้านไวรัส โดยสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด-19 ให้กับร่างกาย

สะท้อนความสำคัญของผึ้งที่เพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงช่วยผสมเกสร ยังเป็นตัวช่วยสำคัญให้เกิดความยั่งยืนใน ระบบนิเวศ พันธุ์พืช ผลไม้ ลูกไม้ป่า

อาหารของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ล้วนได้อาหารจากพืชที่เกิดจากการผสมเกสรของผึ้ง และ น้ำผึ้ง ยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย ดังคำกล่าวว่า โลกนี้ต้องมีผึ้ง

สมาคมผึ้งเอเชีย แนะเกษตรกรเลี้ยง “ผึ้ง” เพิ่มรายได้

โครงการรักษ์ผึ้ง (Bee Love Project) ช่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญของ ผึ้ง ในการช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และส่งเสริมอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งในประเทศไทย

ผลักดันให้เป็นอุตสาหกรรมเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ อย่าง กัญชา จะช่วยให้มีผลิตภัณฑ์ น้ำผึ้งจากดอกกัญชา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้เป็นอย่างดี

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โครงการรักษ์ผึ้ง ประสบความสำเร็จในเรื่องการให้ความรู้กับผู้เลี้ยงผึ้งและชาวสวนผลไม้

รวมถึงการสร้างแหล่งอาหารให้ผึ้ง ผ่านทางมหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ (ศูนย์ผึ้ง) จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนมะขามสรรเสริญ

สมาคมผึ้งเอเชีย แนะเกษตรกรเลี้ยง “ผึ้ง” เพิ่มรายได้

เป้าหมายต่อไปในอีก 3 ปีข้างหน้า ซินเจนทา จะร่วมกับ สมาคมผึ้งเอเชีย และพันธมิตรทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice)

ทั้ง น้ำผึ้ง และ ผลไม้ ให้มีการดูแล สุขภาพผึ้ง หยุดใช้ สารเคมี ช่วงไม้ผลออกดอก และมีระบบการสื่อสารแจ้งเตือนในพื้นที่การวางรังผึ้ง

สอดคล้องกับแผนฟื้นฟูขององค์การสหประชาชาติในปีนี้ที่มุ่งเน้นเรื่อง “การสร้างอนาคตร่วมกันเพื่อทุกชีวิต (Building a shared future for all life)

เพราะความหลากหลายทางชีวภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่สามารถสร้างกลับมาให้ดีขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และสนับสนุนการค้าการส่งออกไปด้วยกัน"

สมาคมผึ้งเอเชีย แนะเกษตรกรเลี้ยง “ผึ้ง” เพิ่มรายได้

  • เปิดศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมเยาวชนรักษ์ผึ้ง

วัชรีภรณ์ พันธุ์ภูมิพฤกษ์ Value Chain and Stewardship Lead, Thailand บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด กล่าวว่า

"ปี พ.ศ. 2565 ซินเจนทา ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานผู้เลี้ยงผึ้งและชาวสวนผลไม้อำเภอสอยดาว เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร

โดยปีที่ผ่านมา ซินเจนทา ร่วมกับภาครัฐให้คำแนะนำชาวสวนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดไปกว่า 600 ราย

มีแผนจะขยายศูนย์ประสานงานไปยังอำเภออื่น ๆ เพิ่มเติม เราได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน “รักษ์ผึ้ง” และสร้างแหล่งอาหารให้ผึ้ง

เป้าหมายของ ซินเจนทา ต้องการส่งเสริมให้เจ้าของสวนผลไม้หันมาเลี้ยงผึ้งควบคู่ไปด้วย

เกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่ม ทั้งจากไม้ผลและผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง ช่วยเสริมสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืน"

สมาคมผึ้งเอเชีย แนะเกษตรกรเลี้ยง “ผึ้ง” เพิ่มรายได้

  • มีแหล่งอาหารให้ผึ้งตลอดปี

ดร.สิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารโครงการ “รักษ์ผึ้ง” กล่าวว่า

"หัวใจสำคัญของความสำเร็จ คือ การพัฒนาแหล่งอาหารสำหรับผึ้งได้ตลอดทั้งปี

เนื่องจากหลายพื้นที่ในประเทศไทย อาจมีบางแห่งแห้งแล้งเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งบางพื้นที่มีการใช้สารเคมีกระทบต่อระบบนิเวศของผึ้ง

จึงได้ศึกษาวิจัยและจัดทำศูนย์เรียนรู้บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบัน กำลังศึกษาการใช้ ผึ้งชันโรง เพิ่มผลผลิต มะม่วง ให้มีคุณภาพ วิจัยสมุนไพรไทย ช่วยเหลือและฟื้นฟู สุขภาพผึ้ง

รวมทั้งพัฒนาแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนการฉีดพ่นสารเคมีเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งทั่วประเทศ

เมื่อสำเร็จคาดว่าจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ได้วางไว้"

....................

สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจโครงการ"รักษ์ผึ้ง" พื้นที่ภาคตะวันออก สามารถติดต่ออบรมและดูงานได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจ.จันทบุรี โทร. 039-389-244

นายอานพ วนามี ประธานศูนย์ประสานงานผู้เลี้ยงผึ้งและชาวสวนไม้ผลอำเภอสอยดาว โทร. 084-725-2533

หรือ หลักสูตรต้นแบบวิชาผึ้งและกิจกรรมเสริมอาชีพได้ที่ อาจารย์สุพร พงศ์วิฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ.จันทบุรี โทร. 039-389-025

https://youtu.be/RWFogP0grjk