อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,446 จับตาอุบล สมุทรปราการ สระแก้ว

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,446 จับตาอุบล สมุทรปราการ สระแก้ว

เกาะติดเช็คอัปเดตล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 1,446 ราย จับตาอุบลราชธานี สมุทรปราการ สระแก้ว ขอนแก่น ยโสธร สุราษฎร์ธานี สงขลา สิงห์บุรี เชียงใหม่

อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 14 มิถุนายน 2565 เกาะติดความคืบหน้าสถานการณ์โควิด ติดเชื้อ COVID-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช็ก 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 1,446 ราย จับตาอุบลราชธานี สมุทรปราการ สระแก้ว ขอนแก่น ยโสธร สุราษฎร์ธานี สงขลา สิงห์บุรี เชียงใหม่

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,446 จับตาอุบล สมุทรปราการ สระแก้ว
อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,446 จับตาอุบล สมุทรปราการ สระแก้ว
อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,446 จับตาอุบล สมุทรปราการ สระแก้ว
อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,446 จับตาอุบล สมุทรปราการ สระแก้ว
อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,446 จับตาอุบล สมุทรปราการ สระแก้ว

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ 1,833 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,265,062 ราย

หายป่วยแล้ว 2,268,190 ราย

เสียชีวิตสะสม 8,670 ราย

----------------------------

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,488,497 ราย

หายป่วยแล้ว 4,436,684 ราย

เสียชีวิตสะสม 30,368 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 13 มิถุนายน 2565

มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 138,697,935 โดส

----------------------------

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 1 จำนวน 1,759 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 2,742 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 10,849 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,446 จับตาอุบล สมุทรปราการ สระแก้ว

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 541,033,564 ราย

อาการรุนแรง 36,166 ราย

รักษาหายแล้ว 516,284,997 ราย

เสียชีวิต 6,332,482 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 87,424,846 ราย

2. อินเดีย จำนวน 43,235,241 ราย

3. บราซิล จำนวน 31,497,038 ราย

4. ฝรั่งเศส จำนวน 29,858,393 ราย

5. เยอรมนี จำนวน 26,886,447 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 26 จำนวน 4,488,497 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,446 จับตาอุบล สมุทรปราการ สระแก้ว

คณะกรรมการ MIU (สธ.) แนะ สถานการณ์โควิดหลังจากนี้ อาจไม่ต้องตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ที่สนามบินและสถานที่ต่าง ๆ

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และประธานคณะกรรมการประมวลสถานการณ์โรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข (MIU) เปิดเผยว่า หนึ่งในมาตรการคัดกรองโรคโควิด 19 ช่วงที่ผ่านมา คือ การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าประเทศและตามสถานที่ต่าง ๆ เนื่องจากช่วงที่โรคโควิด 19 ยังมีความรุนแรง ผู้ป่วยมักมีไข้เป็นอาการนำ และเป็นการสร้างความตระหนัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันทั้งสถานการณ์และเชื้อโควิด 19 มีความรุนแรงลดลงมาก อีกทั้งประชาชนได้รับวัคซีนเป็นจำนวนมากผู้ติดเชื้อมากกว่าครึ่งไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประโยชน์และประสิทธิผลของเครื่องวัดอุณหภูมิ นอกจากนี้ ผู้ป่วยสามารถปิดบังอาการไข้ได้ด้วยการรับประทานยาลดไข้ ใส่เสื้อผ้าหนาปกคลุมร่างกาย การล้างหน้า และการใช้เครื่องสำอาง เป็นต้น

คณะกรรมการ MIU จึงดำเนินการทบทวนมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ หลังผ่านพ้นการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19จากการศึกษาพบว่า เครื่องวัดอุณหภูมิมีประสิทธิผลในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด 19 ต่ำ โดยมีค่าความไวต่ำตั้งแต่ 0-39% ทำให้ค่าพยากรณ์ผลทั้งบวกและลบต่ำมาก ให้ผลบวกและลบปลอม ทั้งการใช้ที่สนามบินหรือสถานที่ต่าง ๆ ยังไม่พบหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนถึงประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ดังนั้น จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการว่า ในปัจจุบันและหลังผ่านพ้นการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 อาจไม่จำเป็นต้องให้สนามบิน ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ และสถานประกอบการต่าง ๆ คัดกรองผู้ติดเชื้อด้วยการวัดอุณหภูมิ ซึ่งในต่างประเทศก็มีคำแนะนำคล้ายกัน

ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าว จะนำเสนอ ศบค. เพื่อพิจารณาต่อไป แต่ยังคงเน้นย้ำ มาตรการเรื่องวัคซีนเข็มกระตุ้น การสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก และให้มีการธำรงรักษาพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เช่น การล้างมือ การเว้นระยะห่าง ลดความแออัด รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

ที่มา กระทรวงสาธารณสุข

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จ.ติดเชื้อสูง กทม. 1,446 จับตาอุบล สมุทรปราการ สระแก้ว