"รพ.เมดพาร์ค" เดินหน้าสร้างเครือข่าย รักษาโรคยากและซับซ้อน

"รพ.เมดพาร์ค" เดินหน้าสร้างเครือข่าย รักษาโรคยากและซับซ้อน

แม้สาธารณสุข การรักษาพยาบาลของประเทศไทยจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากชาวต่างชาติ และไทยได้รับการยกย่องในการบริหารจัดการสาธารณสุขเพื่อดูแล รักษา ป้องกันโรคโควิด-19 แต่ยังมีข้อจำกัดในการรักษา "โรคยากและซับซ้อน”

การรักษาโรคยากและซับซ้อนในประเทศไทย ยังคงอยู่ในวงจำกัด แม้จะมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่ให้การรักษาโรคทั่วไป อีกทั้ง การที่ประเทศไทย ตั้งเป้าสู่การเป็น Medical Hub ต้องแข่งขันกับเพื่อนบ้านในอาเซียนโดยเฉพาะสิงคโปร์

แม้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามารับบริการด้านสุขภาพในไทย จะมากกว่าสิงคโปร์ แต่มูลค่ากลับน้อยกว่าถึง 4 เท่า เนื่องจากส่วนใหญ่เข้ามารักษาโรคทั่วไป ไม่เหมือนสิงคโปร์คนนิยมเดินทางไปรักษาโรคยากและซับซ้อน

"รพ.เมดพาร์ค" เดินหน้าสร้างเครือข่าย รักษาโรคยากและซับซ้อน

“โรงพยาบาลเมดพาร์ค” ศูนย์กลางทางการแพทย์เฉพาะทาง "โรคยากและซับซ้อน" เป็นการรวมตัวของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ พร้อมทำงานบูรณาการร่วมกัน และมีความสามารถในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลรักษาคนไข้ให้ดีที่สุด 

พร้อมทั้งมี "เทคโนโลยีทางการแพทย์" อุปกรณ์ที่ดีและสมัยใหม่ ที่สำคัญมีระบบความปลอดภัย ปลอดเชื้อ มีประสิทธิภาพในการบริการทางการแพทย์ และได้รับมาตรฐานกว่า 30 สาขาทั่วโลก  เป็น "โรงพยาบาลต้นแบบ"ในการดูแลผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อน และเป็น "ศูนย์กลางทางการแพทย์โรคยากและซับซ้อน"ในภูมิภาค "เอเชีย"

 

 

 • “รพ.เมดพาร์ค”รักษาโรคยากและซับซ้อน

“นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช” กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเมดพาร์ค  กล่าวว่าบริบทสาธารณสุขประเทศไทยมีข้อจำกัด เพราะต่อให้มีระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมากกว่า 60 ล้านคนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข แต่งบประมาณประเทศจำกัด ไม่สามารถให้บริการอย่างที่ประชาชนต้องการได้ จึงเกิด รพ.ทางเลือก คือ รพ.เอกชน โดยเฉพาะการรักษาโรคยาก ซึ่งยังมีช่องว่างอยู่

“รพ.เมดพาร์ค ให้ความสำคัญกับโรคยากและซับซ้อน มีการเพิ่มห้องไอซียูเป็น 30% จาก รพ.ทั่วไปที่มีสัดส่วน 10%  รวมถึง มีวอร์ดพิเศษวีไอพี สามารถเปลี่ยนเป็นไอซียูได้ราว 20 กว่าห้อง รวมๆ แล้วห้องไอซียูราว 40% เพื่อรองรับผู้ป่วย หรือครอบครัวที่ไม่อยากให้ผู้ป่วยหนักอยู่คนเดียว" นพ.พงษ์พัฒน์ กล่าว

"รพ.เมดพาร์ค" เดินหน้าสร้างเครือข่าย รักษาโรคยากและซับซ้อน

 

ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการรักษาได้มีการพัฒนารูปแบบการบริการ เช่น ห้องฉายแสง ซึ่งมีที่จอดรถสำหรับผู้ป่วย หรือ ห้องล้างไต ห้องให้ยารักษามะเร็งจะผู้ป่วยสามารถรับการรักษาและเดินทางกลับบ้านได้โดยที่ไม่ต้องพบเจอใคร

 

 • มุ่งพัฒนาสู่สถาบันการแพทย์ความเป็นเลิศ

การจะสร้างศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ได้ ต้องมีแพทย์เป็นเจ้าของดังนั้น รพ.แห่งนี้ไม่เพียงแค่รักษาโรคยาก แต่ออกแบบโดยให้แพทย์มีส่วนร่วม เพื่อดูแลตัวเองและคนไข้ เป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคยาก โดยมีแพทย์เป็นเจ้าของ การทำให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้น ถือเป็นเรื่องใหม่ เป็นครั้งแรกที่แพทย์ที่มีชื่อเสียงมาช่วยกันทำงาน

ทั้งนี้ ในอนาคต เมดพาร์ค มีความมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นมากกว่าโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายยกระดับให้เป็นสถาบันการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศทั้ง 3 ส่วนคือ การบริการทางการแพทย์ การเรียนสอน และการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ นำไปสู่แนวทางการดูแลรักษาคนไข้ โดยเฉพาะโรคยากและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

"รพ.เมดพาร์ค" เดินหน้าสร้างเครือข่าย รักษาโรคยากและซับซ้อน

 • ดูแลรักษาและบริการทั้งไทยและต่างชาติ

นอกจากนั้น รพ.เมดพาร์ค ยังได้ร่วมมือกับบริษัททั้งใน และต่างประเทศ โดยล่าสุด รพ.เมดพาร์คพร้อมที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลบุคลากรของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการจากหลากหลายสาขาควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยของแพทย์อย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัท ปตท. ในการเข้ารับการรักษาและการบริการเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของ ปตท. ในด้านการดูแลสวัสดิการให้กับพนักงานและครอบครัวและถือเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดไปยังความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลระหว่าง โรงพยาบาลเมดพาร์ค และพนักงานและครอบครัว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อไป

รวมถึง ผู้บริหาร รพ. เมดพาร์ค นำโดย ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ พร้อมด้วยนพ. พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ร่วมต้อนรับ คุณ คริสติน่า เลเนอร์-เทลิค กงสุลใหญ่ ในการเซ็นสัญญาการให้บริการทางการแพทย์กับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย

โดยทางโรงพยาบาลเมดพาร์คพร้อมที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลบุคลากรของสถานทูตรวมถึงชาวออสเตรีย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและในฐานะศูนย์กลางทางการแพทย์เฉพาะทาง “โรคยากและซับซ้อน”

 • เปิดแอปฯ เข้าถึงการรักษาได้สะดวก ง่ายขึ้น

อีกทั้ง ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์มาตรฐานระดับสากล เปิดตัว แอปพลิเคชั่น My MedPark เพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้ารับบริการ โดยพัฒนาฟังก์ชั่นต่างๆ ที่สามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงการรับการบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว

ทั้งนี้ My MedPark เป็นแอปพลิเคชั่น โรงพยาบาลที่มีคุณเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง เพื่อให้ การรักษาพยาบาลและ การดูแลสุขภาพ ที่โรงพยาบาลเมดพาร์คเข้าถึงง่ายและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น

 • My MedPark มีฟีเจอร์การใช้งานหลัก ๆ ดังนี้
 • Direct Appointment สามารถยืนยันนัดหมายกับแพทย์แบบ Real-Time พร้อมแจ้งเตือนวันนัดหมาย Add to Calendar บนมือถือของผู้ใช้
 • Lab Results Visualization แสดงผลแล็ปในแบบที่เข้าใจง่าย มีกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงชัดเจน
 • Message Care Teams มีคำถามเพิ่มเติมหลังพบแพทย์ใช่ไหม สามารถส่งข้อความมาถามได้เลย
 • Medication List ไม่ต้องนั่งเรียงซองยาอีกต่อไป รวมยาปัจจุบันไว้ในที่เดียว พร้อมวิธีรับประทาน
 • Charging Summary สรุปค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล ซึ่งสามารถดูย้อนหลังได้ทุกเมื่อ
 • Imaging Results เข้าถึงผลตรวจทางรังสีได้ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว
 • Profile Management เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินบนแอพได้โดยตรง

แอปพลิเคชั่น My MedPark สามารถดาวน์โหลดผ่านทางสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สื่อสารที่รองรับ โดยการสแกน QR code หรือดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของแอปพลิเคชั่น My MedPark หรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับโรงพยาบาลเมดพาร์ค สามารถติดต่อได้ที่ โทร 02 023 3333 หรือ Line Official Account @medpark.thailand