5 มาตรการโควิด19 คนอยากยกเลิกมากที่สุด อันดับ1 ไม่ใช่ "ถอดหน้ากากอนามัย"

5 มาตรการโควิด19 คนอยากยกเลิกมากที่สุด อันดับ1 ไม่ใช่ "ถอดหน้ากากอนามัย"

ผลสำรวจกรมควบคุมโรคล่าสุด พบ 5 มาตรการโควิด19 คนอยากยกเลิกมาก หยุดตรวจATKก่อนร่วมกิจกรรมมากที่สุด ส่วนถอดหน้ากากอนามัยอยู่อันดับ 3

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2565 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (RC DDC Poll Online) กรณีชีวิตที่ประชาชนต้องการเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่นของโรคโควิด19 ครั้งที่ 1 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2565 จำนวน 3,194 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 69% และชาย 31% ช่วงอายุตั้งแต่ 13- 70 ปีขึ้นไป เป็นช่วงอายุ 50-59 ปีมากที่สุด 30.3% รองลงมาอายุ 40.49 ปี 29% 

 พบว่า ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด 2% ฉีดวัคซีนโควิด 1 เข็ม 1% ฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็ม 23% ฉีดวัคซีนโควิด 3 เข็ม47% ฉีดวัคซีนโควิด 4 เข็ม 26% และมากกว่า 4 เข็ม 1%

เหตุผลที่ไม่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมีกลุ่มตัวอย่างตอบ 741 คน พบว่า กังวลใจผลข้างเคียง 68.6% ประเทศจะเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น 22.7% เชื้อโอมิครอนไม่มีความรุนแรง 13% และวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพ 8.8% 

 ขณะที่28% เคยติดโควิด19และ72% ไม่เคยติดเชื้อ โดยช่วงที่ติดโควิด19 ได้รับการดูแลรักษาอย่างไรนั้น กลุ่มตัวอย่าง 892 คนให้ข้อมูลว่า 67.7% ได้รับการดูแลผ่าน Home Isolation , 11.4% ได้รับการดูแลที่โรงพยาบาล ,9.5% ได้รับการดูแลที่ Hospitel ,7.6% หายเอง และ 3.7% Community Isolation

สอบถาบกรณีถ้าเข้าสู่โรคประจำถิ่น ต้องการให้ยกเลิกมาตรการใด มีกลุ่มตัวอย่าง 3,175 คน ให้ข้อมูล ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ต้องการเลิกตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 33.4%
อันดับที่ 2 คือ ไม่ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ 30.8% อันดับ 3 คือ ต้องการถอดหน้ากากอนามัย 26.2%

อันดับ 4 คือ ไม่จำกัดจำนวนคนร่วมงาน 24.8% อันดับ 5 คือ ไม่ต้องตรวจประวัติการฉีดวัคซีนก่อนร่วมกิจกรรม 22.5%
อันดับที่ 6 คือ ไม่ต้องการให้มีการเว้นระยะห่าง 17.1%
อันดับที่ 7 ให้ยกเลิกทุกมาตรการ 15.8%
และอันดับที่ 8 ไม่ต้องฉีดวัคซีนก่อนเข้าไทย 10.5% 

5 มาตรการโควิด19 คนอยากยกเลิกมากที่สุด อันดับ1 ไม่ใช่ "ถอดหน้ากากอนามัย"