GCNT จับมือ พันธมิตร ผนึกพลังขับเคลื่อน "ความยั่งยืน" ในเวทีโลก

GCNT จับมือ พันธมิตร ผนึกพลังขับเคลื่อน "ความยั่งยืน" ในเวทีโลก

GCNT จับมือ UN ESCAP และ UN in Thailand ผนึกพลังร่วมขับเคลื่อน "ความยั่งยืน" ในเวทีโลก UNGC Leaders Summit 2022 พร้อมเปิดการประชุมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก 1-2 มิถุนายนนี้

26 พฤษภาคม 2565 : สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) จับมือ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) และ สหประชาชาติในประเทศไทย (UN in Thailand) ร่วมเป็นเจ้าภาพเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมขับเคลื่อน ความยั่งยืน ในเวทีโลก “UNGC Leaders Summit 2022” พร้อมเปิดการประชุมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก 1-2 มิถุนายนนี้ คาดภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม จากทั่วโลกกว่า 8,000 คน ร่วมในงาน

 

นางสาวธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ GCNT เปิดเผยว่า UN Global Compact กำลังเตรียมงานใหญ่ประจำปี “UNGC Leaders Summit 2022” การประชุมผู้นำความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The world we want” รวมพลผู้นำธุรกิจ ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และSMEs ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ และผู้นำจากทั่วโลก

 

อาทิ Sanda Ojiambo, Assistant Secretary-General of the United Nations and CEO of UN Global Compact, H.E. Armida Salsiah Alisjahbana, Under-Secretary-General of the United Nations and Executive Secretary of ESCAP, UN ESCAP Lee George Lam, Chair of the ESCAP Sustainable Business Network (ESBN)

ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นการแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค ซึ่งไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังเร่งความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและข้อตกลงปารีสในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งร่วมสร้างแพลตฟอร์มและเครือข่ายผู้นำที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนความยั่งยืนในโลกหลังโควิด ทั้งประเด็นความคืบหน้าในการบรรลุ SDGs โดยเฉพาะเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero การจัดการกับช่องว่างด้านความรู้ ทรัพยากรและเงินทุน การมีส่วนร่วมและความร่วมมือที่มีความหมาย

 

โดยในปีนี้เป็นปีพิเศษที่ประเทศไทยได้รับเกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก UNGC Leaders Summit 2022 : Sustainability in ASEAN ที่สำนักงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-15.30 น (เวลาประเทศไทย)

ทั้งนี้ มีผู้นำความยั่งยืนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและผู้นำธุรกิจไทยได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุม อาทิ คุณนพปฏดล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเลขาธิการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต ผู้แทนจากบริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

 

สำหรับ งาน UNGC Leaders Summit 2022 ถือเป็นการประชุมผู้นำความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำความยั่งยืน สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมอัพเดท ความเคลื่อนไหวล่าสุดด้านความยั่งยืน ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้ที่ UN Global Compact Leaders Summit 2022

 

GCNT จับมือ พันธมิตร ผนึกพลังขับเคลื่อน "ความยั่งยืน" ในเวทีโลก