เช็ก 10 ประเทศ "เดินทางเข้าไทย" มากที่สุดเดือน พ.ค.

เช็ก 10 ประเทศ "เดินทางเข้าไทย" มากที่สุดเดือน พ.ค.

ศบค. รายงาน ผู่ลงทะเบียนผ่าน Thailand pass สะสม 724,291 คน ขณะที่เดือนพ.ค. มีผู้เดินทางเข้าไทยทางอากาศกว่า 4.9 แสนคน ประเทศี่ "เดินทางเข้าไทย" มากที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ 68,435 คน

วันนี้ (28 พ.ค. 65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงาน สถานการณ์การลงทะเบียนเดินทางเข้าราชอาณาจักรผ่าน Thailand pass วันที่ 29 เม.ย. - 27 พ.ค. 65 

 • จำนวนผู้ลงทะเบียน 724,291 คน
 • อนุมัติแล้ว 709,463 คน 
 • ไม่ผ่านการอนุมัติ 14,740 คน
 • รอพิจารณาด้วย AI 0 คน 
 • รอพิจารณาโดยผู้ตรวจ 7,088 คน

 

เช็ก 10 ประเทศ "เดินทางเข้าไทย" มากที่สุดเดือน พ.ค.

 

เดือน พ.ค. เข้าไทย 4.9 แสนคน 

ผลการดำเนินงานการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักทางอากาศ จำแนกตามประเภท วันที่ 1-27 พ.ค. 65 สะสม 490,637 คน แบ่งเป็น 

ชาวไทย

 • ไม่กักตัว 88,757 คน 
 • กักตัว 5 วัน 158 คน 

ชาวต่างชาติ 

 • ไม่กักตัว 401,390 คน 
 • กักตัว 5 วัน 332 คน

 

เช็ก 10 ประเทศ "เดินทางเข้าไทย" มากที่สุดเดือน พ.ค.

10 ประเทศ "เดินทางเข้าไทย" มากที่สุด

จำนวนผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางอากาศ จำแนกตามประเทศต้นทาง 10 ประเทศ วันที่ 1 - 27 พ.ค. 65 สะสม 490,637 คน ได้แก่ 

 • สิงคโปร์ 68,435 คน
 • อินเดีย 58,716 คน
 • เวียดนาม 25,273 คน
 • มาเลเซีย 24,804 คน
 • กัมพูชา 21,087 คน
 • สหรัฐอเมริกา 20,407 คน
 • สหราชอาณาจักร 18,255 คน
 • ออสเตรเลีย 18,077 คน
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 14,933 คน
 • เยอรมนี 13,346 คน

 

เช็ก 10 ประเทศ "เดินทางเข้าไทย" มากที่สุดเดือน พ.ค.

ไทยติดเชื้อรายใหม่ 4,488 ราย

สำหรับ "สถานการณ์โควิด-19" ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,488 ราย แบ่งเป็น

 • ติดเชื้อในประเทศ 4,476 ราย
 • ติดเชื้อในเรือนจำ 12 ราย
 • เสียชีวิต 38 ราย

ติดเชื้อสะสม (1 ม.ค. 65) 2,215,564 ราย เสียชีวิตสะสม 29,948 ราย กำลังรักษา 46,734 ราย อาการหนัก 929 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 461 ราย อัตราครองเตียงระดับ 2-3 อยู่ที่ 13.7%

 

เช็ก 10 ประเทศ "เดินทางเข้าไทย" มากที่สุดเดือน พ.ค.

เสียชีวิต 97% เป็นสูงวัย โรคเรื้อรัง 

ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต 38 ราย เป็นชาย 23 ราย หญิง 15 ราย ทั้งหมดเป็นชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 33 ราย (87%) และกลุ่มโรคเรื้อรัง 4 ราย (10%) รวมทั้งสองกลุ่มเป็นสัดส่วนกว่า 97%

 

เช็ก 10 ประเทศ "เดินทางเข้าไทย" มากที่สุดเดือน พ.ค.

 

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 สะสม 28 ล้านราย 

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 27 พ.ค. 2565) รวม 137,276,732 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,697,450 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 52,534,842 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 28,044,440 ราย

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 175,622 โดส

 • เข็มที่ 1 : 21,752 ราย
 • เข็มที่ 2 : 58,523 ราย
 • เข็มที่ 3 : 95,347 ราย

 

เช็ก 10 ประเทศ "เดินทางเข้าไทย" มากที่สุดเดือน พ.ค.