ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" 29 ราย กว่า 90% เป็นผู้สูงวัย

ศบค. เผย "เสียชีวิตจากโควิด" 29 ราย กว่า 90% เป็นผู้สูงวัย

ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" พบผู้ป่วยรายใหม่ 4,099 ราย "เสียชีวิตจากโควิด" 29 ราย กว่า 90% เป็นผู้สูงวัย ขณะที่การฉีดวัคซีนในกลุ่มสูงวัย 60 ปีขึ้นไป ฉีดเข็ม 3 แล้ว 43.5%

วันนี้ (23 พ.ค. 65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,099 ราย จำแนกเป็น

 • ผู้ป่วยจากในประเทศ 4,097 ราย
 • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย
 • เสียชีวิต 29 ราย

ผู้ป่วยสะสม 2,192,158 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 8,856 ราย หายป่วยสะสม 2,166,318 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 51,006 ราย อยู่ใน รพ. 20,220 ราย รพ.สนามและอื่นๆ 30,786 ราย อาการหนัก 1,042 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 521 ราย อัตราครองเตียงระดับ 2-3 อยู่ที่ 14% 

 

ศบค. เผย \"เสียชีวิตจากโควิด\" 29 ราย กว่า 90% เป็นผู้สูงวัย

 

ผู้สูงวัย เสียชีวิตจากโควิด 97%

สำหรับผู้ป่วย โควิด-19 เสียชีวิตในประเทศจำนวน 29 ราย ในจำนวนนี้เป็น

 • ชาย 15 ราย
 • หญิง 14 ราย
 • ชาวไทย 29 ราย
 • ค่ากลางอายุผู้เสียชีวิต 79 ปี (36-96 ปี)
 • พบเชื้อ-เสียชีวิต 0-22 วัน
 • พบเชื้อวันเสียชีวิต 1 ราย

 

ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่

 • กลุ่มสูงวัย 60 ปีขึ้นไป 26 ราย (90%)
 • กลุ่มโรคเรื้อรัง 2 ราย (7%)
 • ทั้งสองกลุ่มคิดเป็นสัดส่วนกว่า 97% 

 

ศบค. เผย \"เสียชีวิตจากโควิด\" 29 ราย กว่า 90% เป็นผู้สูงวัย

ไทยฉีดเข็ม 3 สะสม 39.8%

 

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 22 พ.ค. 2565) รวม 136,615,909 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,621,913 ราย (81.4%)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 52,315,549 ราย (75.2%)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 27,678,447 ราย (39.8%)

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 74,932 โดส

 • เข็มที่ 1 : 6,626 ราย
 • เข็มที่ 2 : 23,419 ราย
 • เข็มที่ 3 : 44,887 ราย

 

ศบค. เผย \"เสียชีวิตจากโควิด\" 29 ราย กว่า 90% เป็นผู้สูงวัย

 

 

ผู้สูงวัย ฉีดเข็ม 3 สะสม 43.5%

 

ผลการให้ วัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก พบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 12,704,543 ราย

 • ฉีดเข็ม 1 สะสม 84.3%
 • ฉีดเข็ม 2 สะสม 80.2%
 • ฉีดเข็ม 3 สะสม 43.5%

 

ขณะที่กลุ่มอายุ 5-11 ปี เป้าหมาย 5,150,082 ราย

 • เข็ม 1 สะสม 57.1%
 • เข็ม 2 สะสม 27.7%

 

ศบค. เผย \"เสียชีวิตจากโควิด\" 29 ราย กว่า 90% เป็นผู้สูงวัย

ลงทะเบียน "Thailand pass" สะสม 6.04 แสนราย

 

จำนวนการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรผ่าน Thailand pass วันที่ 29 เม.ย. - 22 พ.ค. 65 พบว่า

 • ผู้ลงทะเบียนสะสม 604,353 ราย 
 • อนุม้ติแล้ว 585,780 ราย 
 • ไม่ผ่านการอนุมัติ 12,094 ราย 
 • รอพิจารณา ด้วย AI 0 ราย 
 • โดยผู้ตรวจ 6,479 ราย 

 

ศบค. เผย \"เสียชีวิตจากโควิด\" 29 ราย กว่า 90% เป็นผู้สูงวัย