"อินูลินจากแก่นตะวัน" ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อาหารพรีไบโอติกส์ลดอ้วน

"อินูลินจากแก่นตะวัน" ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อาหารพรีไบโอติกส์ลดอ้วน

เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม “อินูลินจากแก่นตะวัน”สูตรออริจินัลและรสโกโก้ สร้างสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ ลดโรคอ้วน พัฒนาเป็นอาหารฟังก์ชันพรีไบโอติกส์ เสริมสุขภาพผู้บริโภคทุกวัย ต่อยอดสู่รพ.ผู้สูงอายุ Chersery Home International เตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมอายุยืน

ประเทศไทย ปี 2557 ถึงปัจจุบัน พบคนไทย 19.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 34.1 มีภาวะ “อ้วน” หรือคนที่เดินเข้ามา 3 คน จะมีคนที่มีภาวะอ้วน 1 คน และมีคนไทยที่มีรอบเอวเกิน “อ้วนลงพุง”กว่า 20.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ทั้ง 2 กลุ่มเสี่ยงป่วยเป็นโรค NCDs นอกจากนั้นในภูมิภาคอาเซียน ไทยมีความชุกของโรคอ้วนในประชากรเป็นอันดับ 2 รองมาจากประเทศมาเลเซีย

โดยในกลุ่มคนที่มีโรคอ้วน มักพบความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ คือ ขาดจุลินทรีย์ที่ดีบางชนิด ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญและนำพลังงานไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การแก้ปัญหาโรคอ้วนประเภทนี้จึงทำได้ด้วยการให้ “พรีไบโอติกส์” เพื่อไปเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีเพื่อปรับสมดุลลำไส้ และส่งผลต่อการปรับให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างสมดุลตามมา

“โครงการศึกษาวิจัย สารสกัดอินูลินจากแก่นตะวัน ช่วยปรับจุลินทรีย์ในลำไส้” เป็นการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ นำโดย ผศ. (พิเศษ) พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และรศ. ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

  • ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม "อินูลินจากแก่นตะวัน"ลดโรคอ้วน

วันนี้ (12 พ.ค.2565 )คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home International แถลงข่าวความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา “นวัตกรรมสารสกัดอินูลินจากแก่นตะวันสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ”

 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานว่า นวัตกรรมสารสกัดอินูลินจากแก่นตะวัน เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ที่มีใยอาหารปริมาณสูง ช่วยเสริมสร้างพรีไบโอติกส์ ทำให้จุลินทรีย์ตัวดีมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย 

นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ  ผู้อำนวยการ รพ.ผู้สูงอายุ Chersery Home International กล่าวว่า รพ.ผู้สูงอายุรับดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปี ขึ้น แต่ในปัจจุบันผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เข้ามารับการดูแลจะมีอายุ 80 ปี ขึ้น ซึ่งจากการดูแลผู้สูงอายุ พบว่า การส่งเสริมดูแลสุขภาพและป้องกันโรคตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุมีความสำคัญอย่างมาก รวมถึง จำเป็นจะต้องมีงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับรักษาโรคผู้สูงอายุ

"งานวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการตอบโจทย์สังคมอายุยืน เพราะตอนนี้การสาธารณสุขดีขึ้นมาก และผู้คนอายุยืนขึ้น การมีผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่จะช่วยให้สุขภาพของทุกช่วงวัยแข็งแรงมีความจำเป็นอย่างมาก ดังนั้น ความร่วมมือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์อินูลินจากแก่นตะวันมาใช้ดูแลสุขภาพตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ เพื่อทำให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมอายุยืนอย่างมีคุณภาพ"นพ.เก่งพงศ์ กล่าว

 

  • เช็คคุณสมบัติอินูลิน ใยอาหารปริมาณสูง ปรับจุลินทรีย์

ด้าน ผศ.(พิเศษ)พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โรคอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากทั้งในคนไทย และทั่วโลก ซึ่งคนที่เป็นโรคอ้วนมักจะมีความไม่สมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ จึงมองว่า จะทำอย่างไรให้มีการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้เพื่อรักษาโรคอ้วน จึงได้คิดค้นคัดเลือกใยอาหารละลายน้ำชนิดพิเศษ เพื่อสร้างสมดุลจุลินทรีย์ หรือแบคทีเรียในลำไส้ให้ดีขึ้น

พบว่าในหัว รากของพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพรมีใยอาหารที่ไม่มีอันตรายต่อการบริโภค โดยเฉพาะแก่นตะวัน ซึ่งมีใยอาหารละลายน้ำปริมาณที่มาก ได้มีการนำมาศึกษาทางคลินิกในกลุ่มเด็กโรคอ้วน  

ผศ. (พิเศษ) พญ.ชนนิกานต์ กล่าวต่อว่าโดยโครงการดังกล่าว มีการให้พรีไบโอติกส์ (prebiotics) ในกลุ่มเด็กอ้วนที่เป็นอาสาสมัคร 165 คน ให้เด็กดื่มสารสกัดอินูลิน ที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษจากแก่นตะวัน วันละ 1 ซอง โดยละลายน้ำ ดื่มต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน  พบว่า การวิจัยได้ผลดี ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเด็กโรคอ้วนให้เหมือนเด็กปกติ และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

"อินูลิน" เป็นสารละลายน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกส์  เป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์สุขภาพที่อยู่ในลำไส้ของมนุษย์ การรับประทานอาหารอินูลินช่วยให้จุลินทรีย์ในลำไส้มีความสมดุล และทำให้มีจุลินทรีย์สุขภาพมากขึ้น  จะช่วยส่งเสริมการทำงานในระบบต่างๆ ของร่างกายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ การให้รับประทานอินูลิน เป็นอีกวิธีการปรับจุลินทรีย์ในลำไส้ให้ดีขึ้น โดยอินูลิน พบมากในหัว หรือรากของพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพรบางชนิด ซึ่งแก่นตะวัน มีปริมาณอินูลิน สูงที่สุด จึงเป็นที่มาของโครงการดังกล่าว

สำหรับกระบวนการคัดเลือกใยอาหารละลายน้ำชนิดพิเศษ เพื่อสร้างสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้แบบจำเพาะ โดยพัฒนากระบวนการสกัดอินูลินแก่นตะวันด้วยวิธีการใหม่ พบว่า  อินูลินที่ได้จากกระบวนการสกัดที่พัฒนาขึ้น ทำให้ได้จุลินทรีย์สุขภาพเจริญเติบโตได้ดีกว่าอินูลินชนิดอื่น

 

  • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอินูลินรสโกโก้ ช่วยดูแลสุขภาพ

ปัจจุบัน ทีมวิจัยได้ต่อยอดงานวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอินูลินสูตรออริจินัลและรสโกโก้ เพื่อให้เด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนดื่มได้ง่ายขึ้น

รศ.ดร.ศุภกาญจน์  กล่าวว่า แก่นตะวันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของไทย ซึ่งเป็นพืชที่พบได้ในหลายๆ ท้องถิ่นของไทย ทั้งเชียงใหม่ นครราชสีมา ซึ่งเป็นพืชหัว สามารถรับประทานได้ ซึ่งหัวของแก่นตะวันมีใยอาหารจำนวนมาก ทำให้รู้สึกอิ่ม และขับถ่ายสะดวก เป็นใยอาหารละลายน้ำที่มีคุณสมบัติพิเศษ เป็นอาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้ ที่เรียกว่า อินูลิน ทำให้แบคทีเรียในลำไส้สมดุล จุลินทรีย์สุขภาพดี

สำหรับ ความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักกับผลิตภัณฑ์ที่สกัดอินูลินจากแก่นตะวัน พบว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักมีกลไกควบคุมการทำงานของร่างกายให้ขับน้ำออก จึงทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลในระยะสั้น ไม่ยั่งยืน และอาจมีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก

ขณะที่ ผลิตภัณฑ์ที่สกัดอินูลินจากแก่นตะวันนั้นจะทำให้รู้สึกอิ่ม อยากอาหารน้อยลง เส้นใยหรือไฟเบอร์ที่รับประทานเข้าไป จะเคลื่อนที่ไปที่ลำไส้ กลายเป็นอาหารของแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ ซึ่งกลไกการเติบโตของแบคทีเรียจะส่งผลดีต่อสุขภาพในเรื่องการดูแลระดับน้ำตาลในเลือด คอเลสเตอรอล หรือการสร้างภูมิต้านทานโรค

 

ทั้งนี้ โครงการวิจัยการให้อินูลิน (Inulin) ที่สกัดจากแก่นตะวันในเด็กโรคอ้วน ได้รับรางวัลระดับโลก FISPGHAN Abstract Award for the best oral presentation อันดับที่ 1 และรางวัล Young Investigator Award จากงานประชุม The 6th World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (WCPGHAN 2021) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และปัจจุบัน ทีมวิจัยเตรียมต่อยอดผลงานวิจัยเป็นอาหารฟังก์ชันอุดมพรีไบโอติกส์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้คนทุกวัย

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์