ศบค. เผยไทยฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 3 สะสม 38.3%

ศบค. เผยไทยฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 3 สะสม 38.3%

ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,488 ราย เสียชีวิต 55 ราย ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้สูงวัย-โรคเรื้อรัง การฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 3 สะสม 38.3% ขณะที่ การลงทะเบียนเข้าประเทศผ่าน Thailand pass รวมกว่า 2.94 แสนราย ผ่านการอนุมัติ 2.84 แสนราย

วันนี้ (9 พ.ค. 65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,488 ราย จำแนกเป็น

 • ผู้ป่วยจากในประเทศ 6,482 ราย
 • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย
 • ผู้ป่วยในเรือนจำ 2 ราย
 • เสียชีวิต 55 ราย

ผู้ป่วยสะสม 2,107,903 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 12,755 ราย หายป่วยสะสม 2,048,744 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 84,957 ราย อยู่ใน รพ. 29,171 ราย รพ.สนามและอื่นๆ 55,786 ราย อาการหนัก 1,522 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 738 ราย อัตราครองเตียงระดับ 2-3 อยู่ที่ 18.7% 

 

ศบค. เผยไทยฉีด \"วัคซีนโควิด-19\" เข็ม 3 สะสม 38.3%

 

"ผู้สูงวัย-โรคเรื้อรัง" เสียชีวิตจากโควิด 98%

 

สำหรับผู้ป่วย โควิด-19 เสียชีวิตในประเทศจำนวน 55 ราย ในจำนวนนี้เป็น

 • ชาย 30 ราย
 • หญิง 25 ราย
 • ชาวไทย 55 ราย
 • ค่ากลางอายุผู้เสียชีวิต 70 ปี (19-94 ปี)
 • พบเชื้อ-เสียชีวิต 0-30 วัน
 • พบเชื้อวันเสียชีวิต 2 ราย

 

ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่

 • กลุ่มสูงวัย 60 ปีขึ้นไป 39 ราย (71%)
 • กลุ่มโรคเรื้อรัง 15 ราย (27%)
 • ทั้งสองกลุ่มคิดเป็นสัดส่วนกว่า 98% 

 

ศบค. เผยไทยฉีด \"วัคซีนโควิด-19\" เข็ม 3 สะสม 38.3%

ไทยฉีดเข็ม 3 สะสม 38.3%

 

จำนวนการได้รับ "วัคซีนโควิด-19" สะสม (28 ก.พ. 2564 - 8 พ.ค. 2565) รวม 134,736,012 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,412,512 ราย (81.1%)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 51,657,965 ราย (74.3%)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 26,665,535 ราย (38.3%)

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 8 พฤษภาคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 82,918 โดส

 • เข็มที่ 1 : 8,285 ราย
 • เข็มที่ 2 : 25,436 ราย
 • เข็มที่ 3 : 49,197 ราย

 

ศบค. เผยไทยฉีด \"วัคซีนโควิด-19\" เข็ม 3 สะสม 38.3%

 

สูงวัย ฉีดเข็ม 3 สะสม 41.9%

 

ผลการให้ วัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก พบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 12,704,543 ราย

ฉีดเข็ม 1 สะสม 84.2%

ฉีดเข็ม 2 สะสม 80.0%

ฉีดเข็ม 3 สะสม 42.1%

 

ขณะที่กลุ่มอายุ 5-11 ปี เป้าหมาย 5,150,082 ราย

เข็ม 1 สะสม 54.5%

เข็ม 2 สะสม 17.4%

 

ศบค. เผยไทยฉีด \"วัคซีนโควิด-19\" เข็ม 3 สะสม 38.3%

ลงทะเบียน "Thailand pass" สะสม 29.4 แสนราย

 

จำนวนการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรผ่าน Thailand pass วันที่ 29 เม.ย. - 8 พ.ค. 65 พบว่า

 • ผู้ลงทะเบียนสะสม 294,030 ราย 
 • อนุม้ติแล้ว 284,020 ราย 
 • ไม่ผ่านการอนุมัติ 5,582 ราย 
 • รอพิจารณา ด้วย AI 0 ราย 
 • โดยผู้ตรวจ 4,428 ราย 

 

ศบค. เผยไทยฉีด \"วัคซีนโควิด-19\" เข็ม 3 สะสม 38.3%