ส่อง "ความเครียด-เสี่ยงซึมเศร้า-เสี่ยงฆ่าตัวตาย" คนไทย

ส่อง "ความเครียด-เสี่ยงซึมเศร้า-เสี่ยงฆ่าตัวตาย" คนไทย

กรมสุขภาพจิตเผยสุขภาพจิตคนไทยดีขึ้นกว่าม.ค.-ก.พ.ที่ผ่านมา ประชาชนมีความเข้มแข็งทางใจเพิ่มขึ้น อัตราความเครียด-เสี่ยงซึมเศร้า-เสี่ยงฆ่าตัวตายลดลง

     เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2565 จากที่องค์การอนามัยโลกเดินทางเยี่ยมประเทศไทยไทยพร้อมชื่นชมให้เป็น 1 ใน 3 ของต้นแบบในการรับมือกับโควิด-19 มั่นใจเกิดจากความร่วมมือกันทุกภาคส่วน รัฐบาลย้ำขอบคุณประชาชนทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรการ Universal Prevention อย่างเคร่งครัด กรมสุขภาพจิตพร้อมขานรับนโยบายเร่งสานต่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อรองรับการเปิดประเทศ

ดร.สมิลา  อัสมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ได้กล่าวยกย่องให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบ 1 ใน 3 ที่มีการบริหารจัดการ และรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญนโยบายของรัฐบาลและการวางแผนอย่างรัดกุมจากคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ไทยเป็นประเทศนำร่องที่จะได้เผยแพร่ประสบการณ์สู่สาธารณะในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก และเพื่อให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือและกลไกใหม่รองรับวิกฤติด้านสาธารณสุขสำหรับใช้งานทั่วโลกในอนาคต

นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หลังจากเทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่านมาพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีจำนวนไม่ก้าวกระโดด และไม่พบกลุ่มแพร่ระบาดหรือการเกิดพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้น  สิ่งเหล่านี้ต้องขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดทั้งก่อนและหลังการเดินทาง เครือข่ายสาธารณสุข พี่น้องอสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่คืนความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนได้อีกครั้งหลังจากที่หลายคนต้องห่างเหินจากครอบครัวเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางได้

     พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อไปว่า การที่ประเทศไทยได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกนั้น สอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยในขณะนี้  พบว่าดีขึ้นกว่าช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.2565 เป็นอย่างมาก ซึ่งจากการสำรวจผ่านระบบ Mental Health Check In พบว่า ประชาชนมีความเข้มแข็งทางใจเพิ่มขึ้น โดยอัตราความเครียดลดลงจาก 4.74% เหลือเพียง2.55% อัตราเสี่ยงซึมเศร้าลดลงจาก 5.74 % เหลือเพียง 3.12 %
และเสี่ยงฆ่าตัวตายลดลงจาก 3.14 % เหลือเพียง 1.54 % ผลจากการสำรวจดังกล่าวกรมสุขภาพจิตมีแผนที่จะพัฒนาข้อมูลเพื่อให้ความรู้ความรู้ในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผ่านทางระบบ Mental Health Check In รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้สุขภาพจิตเข้าไปอยู่ในระบบหมอพร้อม (D-Mind MorPromt) อีกด้วย

กระทรวงสาธารณสุขและทุกภาคส่วนจะเร่งสร้างและพัฒนากลไก รวมไปถึงจัดทำองค์ความรู้ในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพกายและจิตอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนให้การสนับสนุนมาตรการต่างๆ เช่นนี้ต่อไป เพื่อทำให้คนไทยได้กลับมามีรอยยิ้ม
และพบกับความสุขเหมือนเดิมอีกครั้ง